Categorie: arbo & kwaliteit | Gepubliceerd: 20 juli 2018

CBS bevestigt relatief meeste bedrijfsongevallen afvalbeheer

3,4 procent van de werknemers in de sectoren Waterbedrijven en afvalbeheer maakte in 2017 een arbeidsongeval met meer dan drie dagen verzuim mee.

Water- en afvalbeheer staan daarmee bovenaan de lijst van sectoren met de meeste arbeidsongevallen per werknemer. Bij de nummers twee en drie, Vervoer en opslag en Industrie, maakte 1,9 procent van de werknemers een bedrijfsongeluk met meer dan drie dagen verzuim mee. Het gemiddelde over alle sectoren is 1,2 procent. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS, ontleend aan de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van het CBS en TNO.

De cijfers bevestigen het beeld van de Inspectie SZW, die in april in het rapport ‘Staat van veiligheid’ ook al meldde dat de afvalverwerkings- en recyclingsector relatief de meeste (ernstige) ongevallen kende. SZW kwam uit op gemiddeld 154 ongevallen per 100.000 banen in de periode 2012-2016.

In totaal vonden in 2017 93.000 arbeidsongevallen met meer dan drie dagen verzuim plaats. In 2015 waren dat er nog 73.000. Hoewel er in die twee jaar ook meer werknemers aan de slag zijn gegaan, is het aandeel werknemers met een arbeidsongeval in 2017 ook gestegen (1,2 tegenover 0,9 procent). In absolute aantallen vonden de meeste ongevallen plaats in de sectoren zorg, industrie en handel. Samen gaat het om circa 48.000 ongevallen. Dat komt volgens het CBS deels omdat er veel werknemers in deze bedrijfstakken werkzaam zijn: samen bieden ze werk aan bijna de helft van de werknemers. In het water- en afvalbeheer vonden circa duizend ongevallen plaats.