Categorie: communicatie | Gepubliceerd: 30 augustus 2018

Vang-HHA introduceert 'afvalmythekaarten'

Voor gemeenten kan het soms lastig zijn om 'afvalmythen' te ontkrachten. Wordt gescheiden aangeleverd afval wel gescheiden ingezameld? Vanuit uitvoeringsprogramma Vang-HHA krijgen gemeenten hulp bij de communicatie.

Gemeenten kunnen via de website van Vang-HHA kosteloos zogenoemde 'afvalmythekaarten' downloaden. Op de kaarten wordt afgerekend met enkele mythen die er over afval bestaan. Zo’n mythe is bijvoorbeeld dat het geen zin heeft om afval te scheiden, omdat het afval toch niet gescheiden ingezameld of verwerkt wordt. Op de kaart 'Gescheiden afval blijft gescheiden' wordt op een heldere manier uitgelegd dat gescheiden ingeleverd afval wel degelijk gescheiden blijft. Ook wordt er ingegaan op hoe dit verhaal dan toch in de wereld is gekomen.

Verzameling mythes

Vanuit Vang-HHA is eind 2016 begonnen met het verzamelen van afvalmythes. Met de verzamelde mythes en in overleg met vuilnisophalers en afvalcoaches wilde  Vang-HHA mogelijkheden onderzoeken om onwaarheden te ontkrachten en nieuwe verhalen ontwikkelen. Dat heeft dus geleid tot vijf afvalmythekaarten. Gemeenten mogen de kaarten gebruiken in hun communicatie, maar ook alleen de losse teksten of afbeeldingen op de kaarten.

Gerelateerde artikelen