Categorie: beleid & uitvoering | Gepubliceerd: 08 november 2018

RWS biedt bedrijven helpende hand bij afvalbeheer

Rijkswaterstaat wil bedrijven helpen het restafval te verminderen door anders met pmd-verpakkingsafval om te gaan. Dat gaat gebeuren via het programma 'Voorkom en recycle pmd-verpakkingsafval'.

Onderdeel van dit programma is het project ‘Gedragsbeïnvloeding voor betere afvalscheiding’. Met ondersteuning van Rijkswaterstaat (RWS) kunnen bedrijven een pakket aan maatregelen ontwikkelen voor gedragsbeïnvloeding van doelgroepen zoals bezoekers, toeristen, schoonmakers of anderstaligen. Het stimuleren van deze doelgroep is volgens RWS doorslaggevend bij het bereiken van een goede kwaliteit pmd-verpakkingsafval. Bedrijven kunnen een ondersteuning van 30.000 euro exclusief btw krijgen voor het opstellen van een pakket aan gedragsmaatregelen. Doel is dat pmd-verpakkingsafval uiteindelijk beter gerecycled kan worden. Ook moeten er best practices uitkomen voor andere bedrijven.

RWS zoekt daarnaast naar bedrijven met ideeën over afvalvrije concepten en herbruikbare verpakkingen. Zij kunnen de haalbaarheid van deze ideeën onderzoeken in het kader van het project ‘Preventie en hergebruik van verpakkingen’. Voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie en het opstellen van een business case is per idee eveneens 30.000 euro beschikbaar. Er mag één idee per bedrijf worden ingediend.

Voorstellen voor beide projecten moeten voor 15 december 2018 zijn ingediend via een website van RWS, waar ook meer informatie over de voorwaarden te vinden is.

Meer weten over Rijkswaterstaat Leefomgeving (RWS)?

» Bekijk de profielpagina op AfvalOnline of ga direct naar de website

Gerelateerde artikelen