Categorie: beleid & uitvoering | Gepubliceerd: 23 juli 2019

Kamervragen over robuustheid Nederlandse afvalinfrastructuur

De grote problemen bij AEB roepen bij Tweede Kamerlid Jessica van Eijs (D66) de vraag op hoe kwetsbaar de Nederlandse afvalverwerkingsinfrastructuur is bij het wegvallen van grote afvalverwerkingsinstallaties.

Jessica van Eijs, Tweede Kamerlid voor D66.
Foto: Gvanluijk

Van Eijs wil van verantwoordelijk staatssecretaris Stientje van Veldhoven (IenW) weten hoe zij de brief van de Vereniging Afvalbedrijven van afgelopen week beoordeelt waarin wordt aangegeven dat door het stilvallen van vier afvalverwerkingslijnen in Amsterdam nu een groot deel van de Nederlandse afvalmarkt stagneert.

Ook wil het Kamerlid weten hoeveel andere verouderde, mogelijk gevaarlijke afvalverwerkingsinstallaties Nederland telt en hoe kwetsbaar de Nederlandse afvalverwerkingsinfrastructuur is bij het wegvallen van een of meerdere verwerkingsinstallaties. Daarnaast vraagt ze hoeveel afvalverwerkingsinstallaties er in Nederland nog (deels) in publieke handen zijn en bij hoeveel van deze installaties er financiële problemen spelen.

Oplossingen

Van Eijs wil verder meer horen over op welke manier Nederland het hoofd kan bieden aan capaciteitsproblemen door het wegvallen van de capaciteit bij AEB. Ze vraagt de staatssecretaris in dat kader onder andere of er niet een groter deel van het Amsterdamse afval kan worden gerecycled waardoor er minder hoeft te worden verbrand.