Categorie: beleid & uitvoering | Gepubliceerd: 01 augustus 2019

'Extra storten bij Afvalzorg leidt niet tot overlast'

Lokale politici hebben bezorgd gereageerd op het nieuws dat Afvalzorg de komende tijd brandbaar bedrijfsafval gaat storten op haar locaties Nauerna in Assendelft en Zeeasterweg in Lelystad. Volgens het bedrijf zelf hoeft er echter niet te worden gevreesd voor overlast.

Het storten van het brandbaar bedrijfsafval is door middel van ontheffingen toegestaan. Dat heeft alles te maken met de problemen bij AEB, dat afgelopen maand vier van haar zes verbrandingslijnen voor langere tijd offline moest halen. Door het wegvallen van een aanzienlijk deel van de verwerkingscapaciteit in Amsterdam moet afval omgeleid worden. Andere AEC’s hebben echter maar beperkt overcapaciteit en buffer- en opslaglocaties stroomden de afgelopen tijd vol. Storten geldt nu als het laatste vangnet.

Lokale politici hebben bezorgd gereageerd op het nieuws dat Afvalzorg de komende tijd extra afval stort op haar locaties in Assendelft en Lelystad. Het bedrijf zelf stelt echter dat het storten geen overlast veroorzaakt. In tegendeel zelfs. Er is juist gekozen voor storten in plaats van tijdelijk opslaan, omdat het stortafval dagelijks afgedekt kan worden waardoor geur en broei wordt voorkomen, laat het bedrijf weten. Bovendien heeft Afvalzorg als voorwaarde gesteld dat het afval nagenoeg geen organisch materiaal bevat.

Ontheffingen

Met ingang van 29 juli zijn de eerste vrachten aangekomen op de twee locaties van Afvalzorg. Wekelijks gaat het om maximaal 400 ton afval. De ontheffing voor locatie Zeeasterweg is verleend voor 6 kton tot maximaal 1 november 2019. De ontheffing Nauerna bedraagt 10 kton tot maximaal 31 december 2019. De omgevingsdiensten kunnen de ontheffing echter ieder moment intrekken zodra er voldoende verwerkingscapaciteit is.

Meer weten over Afvalzorg?

» Bekijk de profielpagina op AfvalOnline of ga direct naar de website