Categorie: beleid & uitvoering | Gepubliceerd: 14 augustus 2019

PvdD wil bouwafval aanpakken in Amsterdam

Het Amsterdamse gemeenteraadslid Anke Bakker wil dat de bouwplaatsen in haar stad schoner worden. Sloop- en bouwafval eindigt te vaak als zwerfafval in straten en wateren.

Een bouwvakker leegt een emmer met bedrijfsafval.
Foto: Gena - stock.adobe.com

Bakker (Partij voor de Dieren) stoort zich aan afval als piepschuim en omsnoeringsbanden, die vaak ook nog lang na de werkzaamheden in de wijde omgeving van bouwterreinen te vinden zijn. Met name piepschuim is volgens het raadslid een venijnig probleem. Als het nat wordt, breekt het makkelijk af tot kleine bolletjes. Het verwaait vervolgens snel, waardoor het grotendeels in het water terechtkomt. Eenmaal in het water komt piepschuim in de voedselketen van het zeeleven terecht en verstikt de oceaanbodem.

Om dit probleem aan te pakken wil Bakker een artikel aan de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) toevoegen dat voorziet in het handhaven op het opruimen van bouwafval.

Met een initiatiefvoorstel vraagt Bakker om extra capaciteit van de afdeling Handhaving Openbare Ruimte voor de naleving. Ook vraagt ze het college om de mogelijkheden te bekijken om piepschuim in Amsterdam te recyclen door dit verplicht te stellen bij bouwwerkzaamheden.