Categorie: beleid & uitvoering | Gepubliceerd: 30 augustus 2019

Besluit over Wob-verzoek importheffing uitgesteld

Staatssecretaris Van Veldhoven heeft extra tijd nodig om een besluit te nemen over een Wob-verzoek over de totstandkoming van het voorstel voor een importheffing op buitenlands brandbaar afval.

Het ministerie doet voorlopig geheimzinnig over hoe het voorstel voor een importheffing tot stand is gekomen.
Foto: Elnur - Fotolia

Omdat het ministerie van Infrastructuur Waterstaat tot op heden weigert inzicht te verschaffen in hoe het voorstel voor een importheffing op buitenlands afval tot stand is gekomen, heeft de redactie van vakblad Afval! en AfvalOnline.nl op 26 juli een Wob-verzoek ingediend om transparantie van de kant van het ministerie af te dwingen. Het ministerie liet daarop aanvankelijk weten binnen de wettelijke termijn van vier weken op het verzoek te zullen reageren. In een verdagingsbericht ondertekend door de staatssecretaris heeft het ministerie echter laten weten gebruik te maken van de mogelijkheid om vier extra weken de tijd te nemen om tot een beslissing op het verzoek te komen. De reden hiervoor is dat een zorgvuldige behandeling meer tijd vraagt, aldus het ministerie. Het betekent dat de staatssecretaris uiterlijk op 23 september 2019 moet beslissen over het Wob-verzoek.

Vakblad Afval! en AfvalOnline vroegen het ministerie begin juli onder andere of er onderzoek is gedaan naar de aard en de omvang van de effecten van een importbelasting op de verbrandingsmarkt. Op die vraag werd echter niet ingegaan. Ook werd er niet gereageerd op de vraag waarom de sector niet is geconsulteerd over de maatregel, noch op de suggestie dat de maatregel een eerste maatregel is om Nederlandse AEC’s te saneren. Het ministerie liet toen slechts weten de invoering van een importheffing een logische stap te vinden. Er geldt immers al een heffing op het verbranden van binnenlands afval. Het is dan niet meer dan logisch dat die lijn doorgetrokken wordt naar het afval dat vanuit het buitenland wordt aangeboden, zo liet een woordvoerder weten.

Veel kritiek

Het kabinet kondigde het plan om een importheffing in te voeren op buitenlands brandbaar afval begin juni aan als onderdeel van een maatregelenpakket om op korte termijn een extra CO2-reductie te realiseren van 4 Mton. Met de maatregel reageert het kabinet op de uitspraak van het Gerechtshof in de rechtszaak tussen stichting Urgenda en de Nederlandse Staat van vorig jaar. Op de invoering van de importheffing volgde al snel een scherpe afwijzing van de Vereniging Afvalbedrijven die waarschuwde dat de maatregel voor CO2-reductie een averechts effect zal hebben. BRBS Recycling wees op het gevaar dat de maatregel voor lagere verbrandingstarieven en dus minder recycling kan zorgen. Ook ontstond er internationaal ophef: Britse afvalambtenaren en Duitse verwerkers kunnen nauwelijks geloven dat de importheffing in Nederland een serieuze beleidsoptie is.