Categorie: buitenland | Gepubliceerd: 10 september 2019

Wallonië maakt circulaire economie prioriteit

De circulaire economie is een prioriteit voor de kersverse Waalse regering. Daar horen ook maatregelen op het gebied van afval bij, zoals statiegeld.

De nieuwe Waalse regering wil statiegeld op blikjes en petflesjes.
Foto: ZIHE - stock.adobe.com

De drie partijen die gaan deelnemen in de regering presenteerden gisteren hun regeerakkoord. Het gaat om de socialistische PS, het centrum-rechtse MR en de groene partij Ecolo. Eén van de prioriteiten in het regeerakkoord is de circulaire economie. De ambitie is om verspilling en bijbehorende kosten te verminderen, werkgelegenheid te creëren en innovatie in Wallonië te stimuleren. Hiervoor wil de regering bijvoorbeeld de afvalhiërarchie van de Ladder van Lansink (die met naam genoemd wordt) sterker handhaven en meer maatregelen nemen voor afvalpreventie, zowel bij burgers als bij overheden en bedrijven.

Plasticbeleid

Verder wil de regering een strategie opstellen om plasticproductie in 2030 uit te faseren. Dat houdt in dat er doelstellingen komen voor vermindering, vervanging en recycling van plastic. Wallonië wil hier ook in Europees verband voor pleiten en samenwerken met de andere Belgische gewesten. De strategie zal samen met publieke en private partijen worden opgesteld in het kader van een Green Deal. Het doel is dat plastic alleen nog gebruikt mag worden als dat de enige optie is, of de meest duurzame optie is. Ook wil de overheid zorgen voor de opkomst van een Waalse plasticrecyclingsector, zoals die er ook is voor andere stromen zoals gebruikte oliën en bouwafval.

Het regeerakkoord kent verder maatregelen voor de inzameling van groenafval, promotie van afvalscheiding en het ondersteunen van gemeenten bij het verminderen van de hoeveelheid restafval.

Statiegeld

Na evaluatie van de huidige pilotprojecten, zal de regering de invoering van een statiegeld- of retourpremiesysteem in heel België promoten, zo valt te lezen in het akkoord. Het gaat dan om statiegeld voor blikjes en petflessen. Het systeem moet economisch haalbaar en doeltreffend zijn en zorgen voor milieuwinst en minder zwerfafval. Eerder koos ook al het Brussels gewest voor de invoering van statiegeld. Daarmee blijft Vlaanderen achter als enige gewest zonder concrete statiegeldplannen.

De Statiegeldalliantie en initiatiefnemer Recycling Netwerk hebben positief gereageerd op het Waalse regeerakkoord. "De Waalse coalitie van PS, MR en Ecolo zet een heel positieve stap vooruit naar een properder leefmilieu. Dat is heel goed nieuws”, verklaart de Statiegeldalliantie.

Meer informatie:

» Waals Regeerakkoord 2019-2024