Categorie: publicaties | Gepubliceerd: 12 september 2019

Minder zwerfafval in maag noordse stormvogels

De maaginhouden van de noordse stormvogels laten zien dat de milieukwaliteit van de Noordzee op het gebied van zwerfafval langzaam vooruit gaat. Deze kwaliteit is echter nog lang niet op orde.

De noordse stormvogel foerageert op zee en eet daarbij zwerfafval, waaronder plastic. De meest recente meetreeks betreft de periode 2014-2018. In die periode werd van 115 noordse stormvogels van de Nederlandse kust de maaginhoud geanalyseerd. Het gaat hierbij om de vogels die aanspoelen op de kust. 93 procent van de magen bevatte plastic en het gemiddelde lag op 24 stukjes plastic met een gewicht van 0,26 gram per vogel. Dit blijkt uit een onderzoek van Wageningen University & Research (Wur).

Sinds ongeveer 2002 verlopen de veranderingen langzaam: een afname in plastic gewicht in de magen leek zichtbaar, maar pas over de tienjaarsperioden 2006-2015 en 2007-2016 bleef de afname niet op een statistisch niveau. Langere tijdsseries, bijvoorbeeld over 2002-2018, laten voor de Nederlandse vogels zien dat er wel degelijk sprake is van een statistisch dalende trend. Deze wordt vooral veroorzaakt door afnemende hoeveelheden industriële pellets. Deze afname gaat echter te langzaam om ook in alle korte analyses van tien jaar als statistisch significant te kunnen worden aangetoond.

0,1 gram plastic in maag

Overheden streven voor de Noordzee naar een ecologische kwaliteit ten aanzien van zwerfafval, waarbij maximaal 10 procent van de stormvogels meer dan 0,1 gram plastic in zijn maag heeft. Vanuit deze norm bezien bevatte in de periode 2014-2018 43 procent van de 115 Nederlandse stormvogelmagen meer dan 0,1 gram plastic. Vanuit de trend bezien is de verwachting dat de gestelde norm tussen 2038 en 2049 wordt gehaald, aldus de onderzoekers.