Categorie: beleid & uitvoering | Gepubliceerd: 02 oktober 2019

SDE+ najaarsronde eind oktober open

Het budget voor de SDE+ najaarsronde 2019 is 5 miljard euro. De ronde telt drie fases.

In de eerste fase kunnen alleen projecten met een basisbedrag tot maximaal 9 eurocent/kWh indienen. Vervolgens stelt RVO.nl de regeling stapsgewijs open voor duurdere projecten tot 13 eurocent/kWh. De SDE+ najaarsronde 2019 is open van 29 oktober 2019 (9:00 uur) tot 14 november 2019 (17:00 uur).

Vanaf de SDE+ najaarsronde 2019 geldt voor elektriciteitsproducenten een aanvullende voorwaarde. Willen zij een aanvraag indienen, dan moeten ze een transportindicatie van de netbeheerder meesturen. Deze is aan te vragen bij de netbeheerder.

Met de subsidieregeling SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. De SDE+ is een exploitatiesubsidie. Dit betekent dat de energieproducent subsidie krijgt voor de geproduceerde duurzame energie.