Categorie: verwerking | Gepubliceerd: 02 oktober 2019

Cewep: 'Belangrijke rol AEC's in circulaire economie'

Gezien de verwachte hoeveelheid restafval in 2035 heeft afvalverbranding met energieterugwinning een essentiële functie in de circulaire economie. Zo luidt althans de visie van Cewep.

Volgens de confederatie van Europese afvalenergiebedrijven heeft de afval-naar-energiesector een belangrijke rol om te komen tot een hulpbronnenefficiënte, koolstofarme en circulaire economie. Dit is te lezen in haar rapport ‘Waste-to-energy sustainability roadmap towards 2035’. Cewep voorziet namelijk dat zo’n 40 Mton afval overblijft als het storten van afval tot een minimum wordt beperkt.

142 Mton restafval

Hierbij kijkt de belangenorganisatie naar de capaciteitsbehoeften voor afvalverwerking in Europa in 2035, met daarbij meegenomen dat de recyclingdoelstellingen van huishoudelijk afval van 65 procent worden gehaald en 68 procent van het niet-gevaarlijk commercieel en industrieel afval zou worden gerecycled. Met dit scenario in gedachten berekende Cewep dat over ruim 15 jaar ongeveer 142 Mton restafvalcapaciteit nodig zou zijn.

Volgens Cewep zijn er momenteel ongeveer 500 afvalenergiecentrales (AEC’s) in Europa, waarvan de organisatie er ruim 400 vertegenwoordigt. Alle AEC’s verbranden jaarlijks in totaal ruim 96 Mton afval, zo’n 11 Mton wordt meestal meeverbrand in cementovens. Als AEC’s die overgebleven 40 Mton tegen 2035 kunnen verwerken, dan verwacht de Europese confederatie dat deze installaties warmte kunnen leveren aan 22 miljoen mensen en elektriciteit aan zo’n 28 miljoen mensen. Daarnaast kan 115 Mton CO2-uitstoot worden bespaard.

Taxonomie

Tijdens de Europese milieuraad van komende vrijdag staat onder meer de taxonomie op het programma. Aan de hand van deze hiervan wil de EU gaan definiëren welke economische activiteiten als duurzaam gekwalificeerd worden. Afvalverbranding wordt hierbij ook genoemd, maar niet als duurzaam.