Categorie: bedrijfsnieuws | Gepubliceerd: 10 oktober 2019

AEB klaar voor de winter

Met de bijschakeling van twee verbrandingslijnen is de warmtevoorziening van AEB klaar voor de winter. Ook komt er een onderzoek naar de juridische aspecten van een private verkoop, en is er eindelijk een nieuwe RvC.

Dat blijkt uit een raadsvoordracht van wethouder Sharon Dijksma. Twee lijnen zijn zoals eerder gemeld op 8 oktober weer bijgeschakeld. Daarmee zijn nu vier van de zes lijnen weer actief, eerder dan verwacht. De warmtelevering van AEB aan Westpoort Warmte is daardoor ook op tijd hersteld voor de komende winter, waardoor er geen noodvoorziening via dieselgeneratoren hoeft te worden ingezet.

De bijschakeling van extra lijnen is ook positief voor de exploitatie van AEB. Onder andere doordat AEB weer zelf kan voorzien in de levering van de gecontracteerde elektriciteit en deze niet meer hoeft in te kopen op de spotmarkt. Ook is AEB in staat een groter deel van het gecontracteerde afval zelf weer te verbranden, waardoor de omleidingskosten zullen dalen. Dijksma spreekt haar vertrouwen uit dat AEB hiermee de route naar herstel heeft gevonden. Dat vertrouwen wordt ook vertaald in nieuwe liquiditeitssteun, middels een krediet van 45 miljoen euro.

Analyse

Er wordt een juridische analyse op de aspecten staatssteun voorbereid. Het risico op staatssteun was een van de redenen dat het college eerder juist voor een publieke overname door HVC koos, ten faveure van private verkoop. De analyse moet zorgen dat eventuele risico's kunnen worden beperkt of gemitigeerd.

RvC

Het college heeft op 24 september ingestemd met de nieuwe Raad van Commissarissen van AEB. Deze bestaat nu uit Peter Molengraaf, Gerard Boot en Huub Cuypers. Molengraaf is onder meer voormalig CEO van Alliander.

Spoeddebat verschoven

De gemeenteraad had voor gisteravond een spoeddebat aangevraagd over de huidige stand van zaken bij AEB. Omdat de raad toch wat meer tijd nodig had zich voor te bereiden, is dit een dag verplaatst en zal de raad zich er vanavond over buigen.

 

Meer weten over AEB Amsterdam?

» Bekijk de profielpagina op AfvalOnline of ga direct naar de website