Categorie: inzameling | Gepubliceerd: 16 oktober 2019

Jongeren te weinig bewust van e-wasteprobleem

De Nationale Recycle Week die deze week loopt richt zich op de noodzaak van versnelde inzameling en verantwoorde recycling van de almaar uitdijende en totaal onzichtbare hoop e-waste. Wecycle daagt jongeren extra uit om meer e-waste in te zamelen.

Wecycle, dat in Nederland de regie voert over de inzameling en recycling van e-waste, liet het inzamelgedrag van Nederlanders onderzoeken door bureau Motivaction. Wie doet wat en hoe, wie zijn de achterblijvers, waar liggen de kansen om meer in te zamelen? Volwassenen ouder dan 65 zamelen als beste in. Mannen en vrouwen bevestigen een traditioneel rollenpatroon binnen het gezin. En in de zeldzame gevallen dat jongeren dan e-waste verwijderen, verdwijnt tot zo’n 30 procent gewoon in de kliko bij het huisvuil. De jeugd (13 tot en met 17 jaar) blijkt zelfs de grote achterblijver als het om het aanbieden van e-waste gaat.

Jan Vlak, directeur van Wecycle, vindt het verrassend dat jongeren sterk achterblijven bij ouderen. “Het is goed dat jongeren vooroplopen in de protesten tegen klimaatverandering. Maar die overtuiging zien we nog niet terug in het inlevergedrag van deze groep die veel elektronische apparaten bezit en waarvan ook veel kapotgaan of niet meer in gebruik zijn. Dit is wel de groep waar we het in de toekomst van moeten hebben. Om die reden zetten we gedurende de Nationale Recycle Week, ook via social media, heel bewust in op de jeugd en laten we ze uitdagen door een aantal bekende vloggers.”

Lakse pubers

In huishoudens met pubers waar apparaten en lampen kapotgaan blijft een derde gewoon thuis rondzwerven, twee derde wordt weggedaan. In dat geval zijn het vooral de ouders (55 procent) die dit e-waste wegbrengen naar de gemeentelijke milieustraat en de inzamelbakken in winkels. Slechts 9 procent wordt door pubers weggebracht.

Volgens Vlak is het schokkend dat pubers dan vervolgens een kwart (lampen) tot een derde (kleine elektrische apparaten) van de e-waste gewoon bij het afval weggooien. “En dat terwijl 92 procent van de jongeren weet dat ze apart ingeleverd kunnen worden: bijna 70 procent kent ook daadwerkelijk onze Wecycle-afvalbakken en een meerderheid is op de hoogte dat bij correcte recycling schadelijke stoffen worden verwijderd en grondstoffen worden hergebruikt. Ons probleem is dat de enorme e-waste afvalberg vrijwel onzichtbaar is en niet zo tastbaar als de plastic soep die onze oceanen bevuilt. De Nationale Recycle Week moet het noodzakelijke bewustzijn en begrip ook bij jongeren een enorme boost geven.”