Categorie: arbo & kwaliteit | Gepubliceerd: 04 november 2019

Kringloopmedewerkers stemmen tegen cao-afspraken

Vakbond AVV zal niet instemmen met de nieuwe cao-afspraken voor het kringloopbedrijf, nu een meerderheid van de medewerkers tegen heeft gestemd.

Medewerkers van de kringloopwinkels aangesloten bij BKN konden stemmen over het eindbod van de werkgevers voor een cao voor kringloopbedrijven. 67 procent van de medewerkers heeft tegen gestemd, 24 procent was voor en 9 procent stemde blanco, zo meldt AVV. De vakbond zal vanwege de uitslag de afspraken niet ondertekenen.

Medewerkers van kringloopbedrijven vallen in de toekomst niet langer onder de cao Retail non-food, maar krijgen een eigen cao. De sociale partners werden het half oktober eens over onder andere een eigen salarisgebouw, up-to-date functieomschrijvingen, een seniorenregeling en een eigen scholingsbudget.

Motivatie

Redenen dat de medewerkers tegen stemden zijn dat het recht op drie weken achter elkaar vakantie vervalt - in het eindbod staat dat dit alleen in overleg met de werkgever kan. Voor 70 procent van de tegenstemmers weegt dit mee. Ook de wachtdag bij ziekte die zou vervallen vinden kringloopmedewerkers niet goed - dit weegt bij 80 procent van de tegenstemmers mee. Andere redenen zijn het verlies van jubileumuitkeringen (65 procent) en het vervallen van de verplichte verzekering door de werkgever (59 procent). Verder blijkt uit reacties van de medewerkers dat ze de cao niet bij het werk vinden passen, dat ook een sociale en zorgcomponent heeft.

Het is nog niet duidelijk hoe het nu verder zal gaan met de kringloopcao. AVV is in ieder geval bereid opnieuw te onderhandelen.