Categorie: congres | Gepubliceerd: 02 december 2019

Nationaal Recycling Congres op Global Recycling Day

Volgend jaar is het 100 jaar geleden dat in Amsterdam de lompen- en schroothandelaren zich organiseerden. Reden dus voor de brancheverenigingen van nu om een feestje te geven met een inhoudelijk congres.

Het congres zal worden gehouden op woensdag 18 maart 2020 in de Fokker Terminal in Den Haag. De datum valt samen met Global Recycling Day 2020, de dag waarop sinds enkele jaren wereldwijd de aandacht wordt gevestigd op het belang van recycling in een duurzame samenleving.

Organisatoren zijn de brancheorganisaties FNOI (oudpapier), MRF (metaalrecycling) en VHT (textielrecycling). De verenigingen, allen ondergebracht bij managementbureau Le Jeune, staan nu voor de bedrijven die gebruikte materialen inzamelen en verwerken.

Erkenning

Het evenement zal voor de verenigingen een mooi moment zijn om het belang van de sector te onderstrepen. Vooral bij de overheid, die voor een volledig circulaire samenleving toch echt zal moeten erkennen dat gerecyclede materialen geen afval meer zijn. En die erkenning moet worden vertaald in regelgeving die de circulaire economie stimuleert, en dus niet hindert, zo stellen de verenigingen in hun aankondiging. “Dat betekent ook dat de circulaire economie hoger op de politieke agenda moet komen, en dat daarbij de recyclingbranche als praktijkdeskundige gesprekspartner wordt gehoord. Van producentenkant zal voorts het streven naar design for recycling moeten worden omgezet in design with recycling.”

Vliegwiel

Namens de gezamenlijke brancheorganisaties stelt directeur MRF en FNOI Hans Koning daarom: “Circulariteit is voor de recyclingsector al bijna een eeuw core business. De sector innoveert, investeert en draagt bij aan een economie die minder afhankelijk is van het buitenland en het milieu minimaal belast. De sector wil kennis en ervaring delen en wil graag samenwerken met alle ketenpartners. Vandaar dat wij als gezamenlijke recyclingsectoren onze krachten bundelen met de organisatie van dit congres, om zo de aandacht te vestigen op het belang van onze branches voor de realisatie van de circulaire economie. Daarmee bundelen wij niet alleen onze kennis en ervaring, maar creëren wij tevens een platform om generieke kansen te benutten en bedreigingen af te wenden. We gaan ervan uit dat de komende maanden nog meer recyclingorganisaties zullen aanhaken.”

Meer weten over Metaal Recycling Federatie (MRF)?

» Bekijk de profielpagina op AfvalOnline of ga direct naar de website

Meer weten over Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie (FNOI)?

» Bekijk de profielpagina op AfvalOnline of ga direct naar de website

Meer weten over Vereniging Herwinning Textiel (VHT)?

» Bekijk de profielpagina op AfvalOnline of ga direct naar de website