Categorie: verwerking | Gepubliceerd: 15 januari 2020

Omrin verwerkt afval ROC Friese Poort Sneek

Sinds 2020 verwerkt Omrin het gft en restafval van de drie onderwijslocaties van ROC Friese Poort in Sneek.

Facilitair medewerken Ed Holleman van ROC Friese Poort is blij met de samenwerking met het afvalbedrijf. “Omrin haalt één keer per week het afval op bij onze drie onderwijslocaties in Sneek. Er is minder transport dan voorheen en daardoor minder CO2-uitstoot.”

Via nascheiding haalt Omrin plastic uit zo’n 40 ton restafval per jaar van de drie onderwijslocaties van ROC Friese Poort. “Bijna 60 procent van het afval kunnen we hergebruiken”, vertelt Jerry Hoomans van Omrin. “Het overgebleven restafval zonder recyclebare delen wordt verbrand in de Rec in Harlingen.” Daarnaast gaat Omrin naar verwachting zo’n 11 ton andere afvalstromen verwerken, waaronder organisch afval.

Excursie

Het startschot van de samenwerking vond vorige week plaats met een Virtual Reality Waste Experience: een virtuele reis van het schoolafval. “Eind vorig jaar konden medewerkers mee met een excursie naar Ecopark de Wierde in Heerenveen”, vertelt Holleman. “Door de VR Experience konden nog meer collega’s en studenten zien hoe Omrin ons afval verwerkt.”

ROC Friese Poort heeft de ambitie om in 2030 100 procent CO2-neutraal onderwijs aan te bieden. Het is de bedoeling om de komende periode nog meer studenten en medewerkers bewust te maken over de bijdrage die ze als persoon kunnen leveren. Omrin en ROC Friese Poort onderzoeken hoe ze dit gezamenlijk vorm kunnen geven door bijvoorbeeld gastlessen of het organiseren van excursies. ROC Friese Poort verzorgt middelbaar beroepsonderwijs voor zo’n 15.000 studenten op vestigingen in Dokkum, Drachten, Emmeloord, Leeuwarden, Sneek en Urk.