Categorie: bedrijfsnieuws | Gepubliceerd: 04 februari 2020

Publieke bedrijven bundelen ICT-krachten

ACV, Dar en Irado tekenden onlangs een intentieovereenkomst om te komen tot samenwerking op het gebied van ICT-inzet. Hierin spraken zij af de komende twee jaar te onderzoeken of samenwerking voor alle drie de partijen voordelen biedt.

De ontwikkelingen op het gebied van ICT gaan snel. Om nieuwe mogelijkheden voor ACV, Dar en Irado op het juiste moment te benutten is kennis en capaciteit nodig. Daarom onderzoeken de drie organisaties de komende twee jaar of samenwerking tot toegevoegde waarde leidt. Dit doen ze bijvoorbeeld door gezamenlijk op te trekken in de contacten met softwareleveranciers. Dit heeft als voordeel dat er oplossingen direct voor drie organisatie kunnen worden gemaakt. Nieuwe projecten kunnen samen worden uitgevoerd, waarbij kennis en ervaring van alle betrokken medewerkers worden benut. Zo worden op efficiëntere en effectievere wijze ICT-oplossingen bedacht.

ACV, Dar en Irado zijn alle drie publieke bedrijven actief op het gebied van afvalbeheer, circulaire economie en openbare ruimte in respectievelijk de regio’s Ede/Wageningen, Nijmegen en Schiedam.