Categorie: beleid & uitvoering | Gepubliceerd: 13 maart 2020

'Zorgen burnpits wel serieus genomen'

Defensie neemt de zorgen omtrent burnpits serieus, maar er is te weinig informatie om een duidelijk beeld van de risico's te krijgen.

Dat blijkt uit antwoorden van minister Ank Bijleveld van Defensie op schriftelijke vragen van Kamerlid Sadet Karabulut (SP). Karabulut stelt dat de minister eerder conclusies uit een Risicoinventarisatie en Evaluatie (RI&E) over de afvalverwerking in het missiegebied Tarin Kowt in Afghanistan niet serieus nam en gezondheidsklachten heeft gebagatelliseerd.

Volgens minister Bijleveld waren er destijds (in 2008) geen meldingen van gezondheidsklachten, maar werden zorgen wel degelijk serieus genomen. Zo hebben er in 2008 luchtkwaliteitsmetingen op Tarin Kowt plaats gevonden om de blootstelling in kaart te brengen, die in 2009 en 2010 zijn herhaald. Daarbij zijn geen waarden gemeten die lagen boven de gezondheidsnorm. Bij Defensie, eerstelijns artsen en medisch specialisten bestonden geen aanwijzingen dat er ten gevolge van de blootstelling aan de uitstoot van burnpits een toename was van gezondheidsklachten.

De minister vindt niet dat er informatie is verzwegen. Het specifieke RI&E-rapport is pas laat met de Kamer gedeeld, omdat het bij eerdere zoekslagen niet naar boven kwam. Dit zou zijn veroorzaakt doordat de gebruikte zoektermen niet overeenkwamen met de registratie van dit rapport. "Naar mijn mening bevat het RI&E-rapport uit 2008 overigens geen nieuwe informatie en is het rapport juist een positief bewijs dat commandanten ter plaatse de risico’s van de specifieke locatie in kaart brengen om deze vervolgens te kunnen mitigeren", aldus Bijleveld.

Burnpits

Burnpits zijn kuilen waarin afval werd verbrand in missiegebieden. Er zijn signalen dat Defensiemedewerkers hier gezondheidsklachten aan overhielden, hoewel dit nog niet onomstotelijk is vastgesteld. De minister stuurt de Tweede Kamer nu ook een validatierapport van de ‘Beschouwing literatuur en meldpunt burnpit’ dat door het Institute for Risk Assessment Science (IRAS) verbonden aan de Universiteit Utrecht en het Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen is uitgevoerd. Ook daarin wordt niet duidelijk wat de waarschijnlijkheid is van het optreden van klachten of gezondheidseffecten en kan ook het precieze risico niet worden berekend. Er zijn daarvoor te weinig gegevens voorhanden over de blootstelling van militairen aan burnpits en de context van de blootstelling.

Inmiddels zoekt Defensie naar andere manieren van afvalverwerking in missiegebieden. Verbranding in burnpits is daarbij geen optie meer.