Categorie: beleid & uitvoering | Gepubliceerd: 07 mei 2020

Fabriek voor luchtvaartbrandstof uit afval in Delfzijl

DSL-01 B.V. wil op bedrijventerrein Oosterhorn in de gemeente Delfzijl een fabriek bouwen voor de productie van duurzame luchtvaartbrandstof. De Commissie Mer geeft advies over de milieueffectrapportage.

Het tanken van biokerosine.
Foto: KLM

De duurzame luchtvaartbrandstof die DSL-01 wil gaan maken, moet worden geproduceerd uit afvalstromen zoals frituuroliën, dierlijk vet en reststromen uit de oleochemie. Het moet een serieus alternatief worden voor fossiele kerosine. In een advies aan de Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen adviseert de Commissie Mer dat in een milieueffectrapport van het bedrijf in ieder geval duidelijk moet staan welke (afval)stoffen het bedrijf nu precies gaat gebruiken, wat de herkomst van deze stoffen is en hoe het productieproces er verder uit zien. Zo wordt duidelijk in welke mate de fabriek kan bijdragen aan een duurzamere luchtvaartsector.

Ook adviseert de Commissie Mer te onderzoeken hoe de fabriek minder stikstof kan uitstoten, bijvoorbeeld door elektriciteit in plaats van aardgas te gebruiken als warmtebron. Daarnaast zijn er wellicht andere opties voor verdergaande stikstofreductie, zoals het gebruik van ultra-low NOx-branders in de fornuizen of de inzet van zogenoemde De-NOx-technologie.

De Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen vroegen de Commissie Mer eerder om advies over de benodigde inhoud van het milieueffectrapport.