Categorie: inzameling | Gepubliceerd: 15 mei 2020

Handreikingen voor schoner gft en textiel

Vanuit het programma Vang-HHA zijn er voor gemeenten handreikingen opgesteld voor de aanpak van vervuiling in gft en afgedankt textiel.

De sortering van textiel bij Sympany.
Foto: Sympany

De handreikingen zijn ontwikkeld in het kader van het Aanvalsplan gft-afval en textiel dat de kwaliteit van ingezameld gft en textiel moet verbeteren. In de handreikingen wordt ingegaan op hoe gemeenten een maatwerktraject kunnen uitvoeren: wat zijn de te nemen stappen, mogelijke interventies en strategieën met bijpassende voorbeelden. Ze richten zich op gft en textiel, maar de informatie kan ook gebruikt worden om een maatwerktraject voor een andere grondstoffenstroom uit te voeren.

De handreikingen zijn opgesteld naar aanleiding van maatwerktrajecten bij een tiental gemeenten met verschillende inzamelsystemen voor gft en textiel. Per gemeente is op detailniveau gekeken naar knelpunten, beschikbare informatie en oplossingsrichtingen. De handreikingen zijn zo opgebouwd dat een gemeente zelf de eigen inzameling in kaart kan brengen om inzicht te krijgen over waar de vervuiling ontstaat, wat voor soort vervuiling er is en wat een gemeente kan doen om vervuiling tegen te gaan.

Residustroom uit gft verdrievoudigd

De vervuiling in gft namen de afgelopen jaren hand over hand toe in Nederland. Op basis van sorteeranalyses in de afgelopen twee jaar komt het landelijk gemiddelde percentage vervuiling van gft volgens de Vereniging Afvalbedrijven inmiddels uit op 3,9 procent en liefst 32 procent van de sorteeranalyses voldoet niet aan de gangbare contractnorm van maximaal 5 procent vervuiling. De vervuiling bedroeg 10 jaar geleden nog 2,3 procent en in het jaar 2000 was dat maar 0,85 procent. De vervuiling van 3,9 procent leidt tot drie keer zoveel zeefresidu dat als residustroom naar de eindverwerker gaat. De belangrijkste vervuiling wordt veroorzaakt door gesloten zakken gevuld met restafval en door luiers. De belangrijkste stoorstoffen in de compost zijn kunststof en glas.

Vervuiling

Inzamelaars van textiel zien de kwaliteit van het afgedankte textiel eveneens flink afnemen. Zij zagen de graad van vervuiling de afgelopen jaren toenemen van 3 tot 5 procent naar 12 procent gemiddeld. Daar zitten echter ook uitschieters tot 15 procent bij. Onder vervuiling wordt materiaal verstaan dat niet in een textielcontainer thuishoort, zoals restafval, maar ook nat textiel. Al dat materiaal moet als afval worden afgevoerd wat de inzamelaars veel geld kost. Daardoor komt hun businesscase steeds verder onder druk te staan.

Handreiking verwerkingscontracten

Vorige maand publiceerde Vang-HHA al een handreiking voor gemeenten en inzamelaars die de verwerking van gft in de markt gaan zetten en de kwaliteit van het gft willen verbeteren via verwerkingscontracten.

Meer weten over Rijkswaterstaat Leefomgeving (RWS)?

» Bekijk de profielpagina op AfvalOnline of ga direct naar de website