Categorie: wet- & regelgeving | Gepubliceerd: 18 mei 2020

Besluit inwerkingtreding statiegeld gepubliceerd

Dat er vanaf juli 2021 ook op kleine plastic flesjes statiegeld zit, is nu ook wettelijk vastgelegd.

Het koninklijk besluit hiertoe is op vrijdag 15 mei gepubliceerd in het Staatsblad. Met het besluit wordt geregeld dat de artikelen 11, 12, 14 en 15 van het Besluit beheer verpakkingen 2014 per 1 juli 2021 in werking treden. Vanaf die datum moeten producenten en importeurs die water of frisdrank in een kunststof fles met een inhoud van 3 liter of minder in Nederland in de handel brengen, statiegeld in rekening brengen en weer terugbetalen bij inname van de fles. De artikelen waren al eerder opgesteld om uitbreiding van statiegeld mogelijk te maken.

Tegelijkertijd met de inwerkingtreding van artikel 12 van het Besluit beheer verpakkingen 2014, treedt een wijziging van de Regeling beheer verpakkingen ten behoeve van het invoeren van statiegeld op kunststof drankflessen in werking. Met deze regeling wordt de minimale hoogte van het statiegeld vastgelegd in de Regeling beheer verpakkingen.