Categorie: verwerking | Gepubliceerd: 15 juni 2020

Nieuwe tool geeft inzicht in gfe-verwerking

Gemeenten die zoeken naar een goede verwerking van groente, fruit en etensresten (gfe) krijgen hulp van een nieuwe tool van de Hogeschool van Amsterdam (HvA).

Onderzoekers van HvA hebben in het project Re-Store een tool ontwikkeld om de milieukundige, economische en sociale impact van verwerkingsmethoden voor gfe te bepalen. Simulatiemodellen bieden richtlijnen om de initiatieven te optimaliseren en op te schalen. Daarvoor kunnen fictieve scenario's voor inzameling, verwerking en benutting van afval worden toegevoegd. Door verschillende (fictieve) scenario's te bekijken kan bepaald worden wat de optimale combinatie van inzameling en verwerking is.

Drie soorten impact

De milieukundige impact in de tool is gebaseerd op de emissies bij verwerking en transport. Daarnaast let de tool op de vervangende waarde van de producten die gemaakt worden van het afval (zoals compost of biogas), waardoor minder emissies vrijkomen voor bijvoorbeeld de productie van kunstmest of elektriciteit.

Voor de economische impact zijn investeringen, operationele kosten en baten van belang en voor de sociale impact zijn een meetmethode en enquête ontwikkeld over de onder meer verbondenheid met de buurt, gedrag ten opzichte van afvalscheiding en arbeidsplaatsen.

"Bij de start van ons onderzoek kwamen we erachter dat er vaak kennis ontbreekt over de impact die afvalverwerkers met hun initiatief hebben op duurzaamheid", vertelt onderzoeksprojectleider Maarten Mulder. "Hier biedt de ontwikkelde tool uitkomst. Deze brengt op een laagdrempelige en transparante wijze de milieukundige, economische en sociale impact in kaart van een afvalverwerkingsmethode. Dit zijn de drie pijlers van duurzaamheid. De tool bestaat uit een geavanceerd rekenblad met vele variabelen die staan voor de drie pijlers."

Praktijkvoorbeelden

Om de tool te testen zijn vier praktijkvoorbeelden getest waarbij gfe apart ingezameld en verwerkt wordt: voedselfietsen, wormenhotels, centrale verwerking op Java-eiland (Amsterdam) en decentrale vergisting. Dit is vergeleken met de oorspronkelijke situatie waarin het gfe samen met het restafval ingezameld en verbrand werd. Mulder: "Verassend is dat deze lokale initiatieven, en met name wormenhotels en voedselfietsen, vooral een sociale impact blijken te hebben en minder bijdragen aan de pijlers economie en milieu."

Open source

De tool wordt deze week gepresenteerd door de HvA, maar daarmee is het werk nog niet klaar. Omdat de tool 'open source' is, kunnen ook andere hogescholen en universiteiten hem verder ontwikkelen. De software en interface zijn vrij beschikbaar gesteld om door anderen te testen en verder te ontwikkelen. "We hebben bijvoorbeeld nog niet alle data in Nederland die nodig zijn om de complete keten te analyseren", vertelt Mulder. "Om die dataset te vergroten en de tool te optimaliseren, bieden we het open-source aan bij hogescholen, universiteiten en andere partijen. Zo kan iedereen de berekeningen inzien, bekijken waar de data vandaan komen en de tool nog gebruiksvriendelijker maken."