Categorie: bedrijfsnieuws | Gepubliceerd: 17 juni 2020

Beelen wil residuen zelf omzetten in warmte en energie

De Beelen Groep wil in Vlaardingen, naast de eigen sorteerinstallatie, een WKK-installatie realiseren. Met deze installatie moet niet-recyclebaar residu efficiënt worden omgezet in warmte en energie.

Beelen laat weten dat het in feite gaat om twee kleine high-tech installaties van elk 15 MW. Deze naar verluidt zeer efficiënte installaties zullen lokaal elektriciteit en warmte gaan leveren. Omdat is gekozen voor twee installaties waartussen kan worden geschakeld ontstaat leverzekerheid; een belangrijke voorwaarde voor bijvoorbeeld warmtenetten.

In tegenstelling tot reguliere afvalverbrandingsinstallaties zal de WKK van Beelen een speciale voorbewerkingstechniek hebben. Hiermee kan materiaal dat nu wordt gestort - omdat het niet door afvalverbrandingsinstallaties kan worden verwerkt - worden omgezet in energie en warmte.

De installatie zal per jaar ongeveer 80 kton residustromen uit bouw- en sloopafval verwerken. Beelen verwacht dat de realisatie van de installatie niet alleen energie en warmte oplevert, maar ook leidt tot een versterking van het recyclingcluster in de regio Rotterdam en extra werkgelegenheid.

Uniek in Nederland

Beelen moet nog wel de vergunningen voor de installatie zien rond te krijgen. Onlangs vroeg de provincie Zuid-Holland de Commissie Mer in dit kader nog om een advies over de benodigde inhoud van het milieueffectrapport.

Volgens de Commissie Mer is een afvalverbrandingsinstallatie van deze omvang nieuw voor Nederland. Daarom adviseert ze om in een milieueffectrapport inzicht te geven in de emissies van vergelijkbare installaties in het buitenland.

Ook zou voor het milieueffectrapport onderzocht moeten worden hoe de stikstofuitstoot kan worden verminderd. Dit kan bijvoorbeeld door een hogere reinigingscapaciteit van de installatie of door delen van de installatie te elektrificeren.

Meer weten over Beelen Groep BV?

» Bekijk de profielpagina op AfvalOnline of ga direct naar de website