Categorie: beleid & uitvoering | Gepubliceerd: 24 juni 2020

Ook Utrecht wil overstappen op nascheiding pmd

Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht wil stoppen met het apart inzamelen van pmd en vanaf 2021 geleidelijk overstappen op nascheiding.

Pmd mag in Utrecht binnenkort gewoon weer bij het restafval.

Uit een proef blijkt dat met nascheiding een grotere milieuwinst te behalen valt ten opzichte van bronscheiding. Nieuwe nascheidingtechnieken maken het mogelijk om bij de afvalverwerking pmd goed uit restafval te scheiden en meer pmd terug te winnen uit het restafval. Daarom stelt het college voor om het huidige bronscheidingsysteem voor pmd geleidelijk te laten overgaan in nascheiding voor de hele stad. Dat betekent dat de pmd-kliko’s vanaf 2021 worden ingenomen en indien mogelijk worden herbestemd. De ondergrondse containers voor pmd worden voor andere grondstoffen ingezet.

Dit staat in de Grondstoffennota 2020, die het college gisteren aan de gemeenteraad van Utrecht heeft gepresenteerd. Met deze stapsgewijze overstap volgt de gemeente de beslissing van Amsterdam, die afgelopen april liet weten vanaf volgend jaar te stoppen met de gescheiden pmd-inzameling.

Afval hergebruiken

Wethouder Klaas Verschuure van Circulaire Economie: “De afgelopen jaren hebben we in Utrecht heel goed aan afvalscheiding gedaan. Tegelijkertijd staat de techniek in de wereld van de afvalverwerking niet stil. Daarom willen we graag verder verkennen wat we anders en beter kunnen doen. Het belangrijkste is dat we zo veel mogelijk afval willen voorkómen. Het afval dat we dan toch nog hebben, moet zo goed mogelijk worden hergebruikt.”

Het totale scheidingspercentage van de gemeente Utrecht is 48 procent. Dat is 3 procentpunt beter dan het gestelde doel in de nota ‘Afval is grondstof 2015-2018’, waarin meer bronscheiding en minder restafval als streven werd gesteld. Ook de hoeveelheid restafval is gedaald: in plaats van de gestelde 235 kilo restafval per inwoner per jaar zorgt een gemiddelde Utrechter voor 219 kilo per jaar. Dit komt echter niet in de buurt van de Vang-doelstellingen van 100 kilo restafval in 2020.

Daarom vindt de gemeente het nodig om over te stappen op nascheiding. Dat heeft te maken met het scheidingsrendement van de nascheidingsinstallatie van AVR, dat eerder dit jaar samen met Attero een nieuw contract met Avu tekende. Dit rendement ligt op basis van resultaten van 2019 op zo’n 51 procent. De verwachting is dat dit percentage de komende jaren verder zal toenemen door optimalisaties van de nascheidingsinstallatie, tot minimaal 65 procent.

Hoogbouw

Daarnaast verkent de gemeente de mogelijkheden voor inwoners van hoogbouw om hun groente-, fruit-, planten- en etensresten gescheiden te kunnen aanbieden in verzamelcontainers. Met het nieuwe systeem hoeven flatbewoners hun organische afval niet meer een week te bewaren in een draagbare afvalemmer, maar kunnen ze dit afval op elke gewenste dag kwijt.

De gemeenteraad van Utrecht neemt later dit jaar een besluit over de maatregelen in de Grondstoffennota 2020. Inwoners worden per brief geïnformeerd zodra er iets verandert bij de inzameling van het afval in hun wijk.