Categorie: inzameling | Gepubliceerd: 03 juli 2020

Blikjessector wil snel statiegeld op blik

Er is een positief effect te verwachten van de invoering van statiegeld op het recyclingpercentage van aluminium blikjes. Recycling Aluminium Verpakkingen Nederland (RAVN) voelt mede daarom wel voor een snelle invoering van statiegeld op drankblikjes.

Elk gerecycled blikje is winst voor het milieu.
Foto: pixelrobot - stock.adobe.com

Per 1 juli 2021 komt er statiegeld op kleine flesjes. Drankblikjes moeten echter nog zeker tot 2022 wachten op statiegeld, als het aan verantwoordelijk staatssecretaris Stientje van Veldhoven ligt. Maarten Labberton, voorzitter van Recycling Aluminium Verpakkingen Nederland (RAVN), begrijpt er weinig van. “Als we nu aan de slag gaan met een statiegeldsysteem voor zowel plastic flesjes, hervulbaar glas als blikjes dan worden alle drankverpakkingen gelijk behandeld en boeken we meteen extra milieuwinst. Waarom nog wachten op een nieuw monitoringsrapport terwijl we nu al weten dat naast de plastic flesjes, ook de blikjes vaak worden aangetroffen in het zwerfvuil?”

Slim investeren

Wat Labberton betreft kunnen terugnamemachines voor leeggoed zelfs met een jaar uitstel nu al uitgerust worden met een krachtige ‘compacteer-unit’ voor blikjes. “Zo zijn er, een jaar na invoering van statiegeld voor plastic flesjes, in 2022 niet opnieuw extra investeringen van ongeveer 5000 euro per machine nodig”, zegt Labberton. “Het bespaart een hoop geld en we zouden dan in ieder geval al vanaf 2021 kunnen proefdraaien met blik op vrijwillige basis. De hoge schrootwaarde van de ingezamelde aluminium blikjes zorgt bovendien voor extra inkomsten.”

Uitstekende kwaliteit

De RAVN-voorzitter is er van overtuigd dat een statiegeldbedrag van 15 eurocent per eenheid consumenten voldoende motiveert om kleine flesjes en blikjes in grote getalen terug te brengen. De jarenlange ervaring met statiegeld in de Scandinavische landen en recent de Baltische staten leert dat de terugname-percentages kunnen oplopen tot 95 procent of meer, stelt hij. “Bovendien is het ingezamelde materiaal van uitstekende kwaliteit: alle ingezamelde flesjes en blikjes worden in een telcentrum bijeengebracht, gesorteerd en in balen samengeperst, die vervolgens naar de recyclingbedrijven gaan. Voor de blikjes geldt dat ze makkelijk weer omgesmolten kunnen worden in rollen gewalst aluminium, waarvan weer opnieuw blikjes gemaakt kunnen worden, de perfecte gesloten kringloop.”

Milieuwinst

De milieuwinst ten opzichte van het huidige inzamelingssysteem via de gemeentelijke afvalcontainers – veelal de oranje bak voor pmd-verpakkingen – en gecombineerd met ‘nascheiding’ in de sorteercentra is aanzienlijk, volgens Labberton. Hij baseert zich op een recente analyse van de Universiteit van Wageningen (Wur) waaruit zou blijken dat er via een statiegeldysteem 15 procent meer blikjes kunnen worden ingezameld. “Elk gerecycled blikje levert een energiebesparing op van 95 procent ten opzichte van de productie van het energie-intensieve primaire aluminium. Dus, waar wachten we nog op?”, besluit Labberton. De resultaten van de Wur-studie, waarvoor RAVN eerder zelf de opdracht gaf, worden binnenkort gepubliceerd. Een samenvatting is al wel beschikbaar op de website van RAVN.