Categorie: bedrijfsnieuws | Gepubliceerd: 06 juli 2020

Suez en VerdraaidGoed helpen bij circulaire bedrijfsvoering

Suez en VerdraaidGoed gaan organisaties helpen bij de overgang naar een circulaire bedrijfsvoering door het aanbieden van adviestrajecten over de mogelijkheden met restmaterialen.

De vraag naar reststroomoplossingen neemt toe, maar er komt nog behoorlijk veel bij kijken om tot goede ideeën te komen. Vaak hebben bedrijven deze kennis niet allemaal zelf in huis. Met hun kennis en advies willen Suez en VerdraaidGoed organisaties helpen om in te zien welk afval weer een waardevolle nieuwe grondstof kan zijn en hoe dit georganiseerd kan worden. Dit kan door bestaande oplossingen aan te dragen of nieuwe toepassingen te ontwikkelen. Op 1 juli tekenden de twee organisaties een samenwerkingsovereenkomst om hier samen verder in op te trekken.

LoopedGoods

De webshop LoopedGoods van VerdraaidGoed is een verzamelplaats van producten die moeten bijdragen aan een circulaire samenleving. De samenwerkingsovereenkomst omvat ook de uitbreiding van dit platform, dat VerdraaidGoed en Suez vanaf nu als partners verder zullen oppakken.