Categorie: beleid & uitvoering | Gepubliceerd: 10 augustus 2020

Rijkswaterstaat op zoek naar circulaire innovaties

Rijkswaterstaat (RWS) wil in 2030 volledig klimaatneutraal en circulair werken. Om dat doel te bereiken zoekt het circulaire innovaties.

Het gaat gezien het werkveld van RWS specifiek om innovaties, producten en procesinnovaties ontwikkeld voor de grond, weg- en waterbouwsector (GWW). In 2018 stelde het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE) een eerste overzicht op van circulaire innovaties in deze sector. Nu wordt er een uitgebreidere variant van de studie uitgevoerd.

Innovaties kunnen tot 9 september worden aangemeld bij NIBE. Rijkswaterstaat zal deze valideren op basis van impact-indicatoren zoals haalbaarheid, geschiktheid voor brede toepassing, LCA-scores en en eigenschappen met betrekking tot recycling en hergebruik. Rijkswaterstaat zal een shortlist met koplopers een podium bieden met het Innovatieloket. Mogelijk krijgen zij ook fysieke testruimten, zoals de innovatiestrook van LivingLab InnovA58, een testruimte naast de A58 te Oirschot.

Daarnaast voert het Amsterdam Centre for Business Innovation van de Universiteit van Amsterdam dit jaar een aparte innovatiemonitor uit onder bedrijven die actief zijn in de Nederlandse grond-, weg- en waterbouw. Dit biedt aanvullende inzichten in de mate van innovatie en duurzaamheid in deze bedrijfstak. Ook deze monitor kan tot 9 september 2020 ingevuld worden via NIBE.