Categorie: aanbestedingen | Gepubliceerd: 13 augustus 2020

Amsterdam zoekt nieuwe inzamelaar textiel

De gemeente Amsterdam wil een nieuwe textielinzamelaar aantrekken die niet alleen de bestaande containers leegt, maar ook meedenkt over nieuwe inzamelvormen.


Foto: Katie Nesling | Dreamstime

De gemeente Amsterdam wil met een nieuw contract voor textielinzameling "de koers verleggen richting een circulaire textielketen." Onderdeel van die nieuwe koers zijn onder andere meer textielinzameling, fijne sortering (bij voorkeur in Nederland), meer circulaire verwerking van het textiel en meer betrokkenheid bij de uit recycling resulterende prodructen.

Momenteel zamelt Sympany nog het huishoudelijk textiel van de gemeente in. Dat contract loopt eind 2020 af. Amsterdam is daarom een nieuwe aanbestedingsprocedure voor de inzameling gestart. De nieuwe opdracht loopt vier jaar, startende op 1 maart 2021.

Opvallend is dat Amsterdam wil afstappen van het concessiemodel met vergoedingen, en over wil gaan op een ketenbenadering met afspraken over de kostendekkendheid van de inzameling. Eventuele meeropbrengsten worden ingezet ter verbetering van de circulaire verwerking van textiel. Op het vergoedingenmodel is veel kritiek vanuit de textielsector: inzamelaars betalen vaak om hun containers neer te zetten, maar de opbrengsten van textiel zijn de laatste jaren gedaald. Amsterdam lijkt dus naar die kritiek geluisterd te hebben.

Containers

Amsterdam heeft momenteel 76 ondergrondse containers voor textiel. Deze moeten in de periode 2020-2024 uitgefaseerd of verbeterd worden. Daarnaast zijn er 278 bovengrondse containers. Dat aantal kan nog groeien door nieuwbouw of het omkatten van ondergrondse naar bovengrondse containers.

De leging van deze containers valt uiteraard onder de opdracht. Daarnaast vraagt de gemeente de opdrachtnemer ook om alternatieve inzamelkanalen te ontwikkelen, met name voor het centrumgebied. De gemeente denkt daarbij bijvoorbeeld aan on demand inzamelen, het gebruik van kleine(re) voertuigen en samenwerking met retailers, scholen, horeca en verenigingen.

Verwaarding

Naast de aanbesteding voor inzameling zet Amsterdam ook de verwaarding van ingezameld textiel in de markt. Deze aanbesteding moet nog op TenderNed verschijnen.

Meer weten over Gemeente Amsterdam?

» Bekijk de profielpagina op AfvalOnline of ga direct naar de website