Categorie: beleid & uitvoering | Gepubliceerd: 15 september 2020

Van Veldhoven investeert 40 miljoen in circulaire economie

Om de circulaire economie op te schalen en te versnellen, trekt staatssecretaris Stientje van Veldhoven in de periode 2021 tot en met 2024 40 miljoen euro uit.


Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) Foto: Jerry Lampen

Dit geldbedrag gaat naar onder meer concrete circulaire initiatieven van mkb’ers, zoals de ontwikkeling van een circulair systeem van herbruikbare bekers voor op festivals. Daarnaast wordt ingezet op kennisontwikkeling en innovaties, een investeringsfonds opgezet en worden ondernemers geholpen met het ombouwen van bestaande businessmodellen naar circulaire businessmodellen. Daarnaast wordt in 2021 1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor (de communicatie rond) een retourpremie op koel- en vrieskasten. Dit komt naar voren in de begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) voor het komende jaar, als onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2021-2024.

Het is volgens het ministerie van belang de opbouw van de circulaire economie te stimuleren om de doelstellingen voor 2030 en 2050 te realiseren. Daarom blijft de subsidieregeling voor mkb-ondernemers in een circulaire ketensamenwerkingsverband ook in 2021 en 2022 open.

Klimaatmaatregelen

Daarnaast komt in de begroting naar voren dat, in het kader van het Klimaatakkoord, middelen uit de beschikbaar gestelde middelen voor klimaatmaatregelen worden ingezet ter stimulering van:

  • Ketenaanpak, circulair ontwerp van producten en diensten in grondstofketens
  • Klimaatneutraal en circulair inkopen en aanbesteden
  • Recycling en hergebruik van (bio)plastics en textiel

 

Wegwerpplastics

Vanaf 1 juli 2021 treedt het Besluit kunststofproducten voor eenmalig gebruik in werking, ter implementatie van de Europese Sup-richtlijn. Voor verpakkingen worden vanaf 2021 nieuwe doelstellingen van kracht voor hergebruik en recycling voor de periode tot en met 2025. IenW laat weten het initiatief van Nederlandse en Europese festivalorganisatoren te ondersteunen om zich te ontwikkelen tot circulaire festivals, als vervolg op de lopende Green Deal Afvalvrije Festivals. Het ministerie wil ook met sectoren tot afspraken komen. Daarnaast worden met de e-commerce sector maken gemaakt over het verduurzamen van verpakkingen en wordt onderzocht hoe de vernietiging van retourgoederen kan worden voorkomen.

Kleding en textiel

Met het beleidsprogramma Circulair Textiel is een meerjarig beleid aangekondigd om de textielketen sluitend te maken. In dit programma worden doelstellingen gesteld om toe te werken naar onder andere meer toepassing van recyclaat in nieuwe kleding en meer hergebruik en recycling. In het voorjaar van 2021 wordt een voorstel voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor textiel gedaan. Daarnaast worden effectieve gedragsinterventies onderzocht en wordt er gewerkt aan een Denim Deal. De Tweede Kamer ontvangt in het voorjaar van 2021 de eerste voortgangsrapportage.

Meer informatie:

» Begroting ministerie I&W 2021