Categorie: bedrijfsnieuws | Gepubliceerd: 22 september 2020

Suez belooft aandeelhouders extra geld

De resultaten van het Suez 2030 strategisch plan zijn zo gunstig, dat het concern de financiële doelen naar boven bijstelt en meer geld wil uitkeren aan de aandeelhouders.

Betrand Camus is vanaf mei 2019 de CEO van Suez.
Foto: Suez

Dat staat in een statement van het Franse milieubedrijf, dat volgt op het vijandige overnamebod van Veolia. Centraal in het bericht staat de waarde die Suez voor haar aandeelhouders wil creëren.

Volgens het Franse bedrijf laten tastbare resultaten van het strategische plan tot dusver toe dat de tijdlijn versneld kan worden en doelen kunnen worden opgeschroefd. Zo zal nu worden gemikt op een besparing van 1,2 miljard euro in 2023 in plaats van 1 miljard euro, waarvan 900 miljoen euro moet worden gerealiseerd in 2022.

Zoals topman Camus bij de lancering van het strategisch plan al beloofde zal verder de winst per aandeel in 2021 oplopen van 0,75 naar 0,80 euro (ervan uitgaande dat er geen nieuwe lockdown komt) en in 2020 naar 1 euro. Het reguliere dividend per aandeel dat Suez wil uitkeren is 0,65 euro in 2021 en 0,70 in 2022. Daarbij belooft het concern een uitzonderlijke uitkering of een inkoop van eigen aandelen van ten minste 1 miljard euro uiterlijk in de eerste helft van 2021. Samen komt dat neer op een aandeelhoudersbonus van 2 miljard euro de komende twee jaar. Ook laat Suez weten het aandeelhouderschap van zijn werknemers de komende twee jaar uit te breiden.

Groeiperspectieven

Wat betreft de groeiperspectieven in 2021 en 2022 voorziet Suez een omzet van meer dan 16 miljard euro in 2021 en meer dan 17 miljard euro in 2022. De beoogde ebit is komend jaar tussen de 1,35 en 1,50 miljard euro en in 2022 rond de 1,7 miljard euro. Om deze doelen te bereiken zal worden tussen juni 2020 en december 2022 voor tenminste 4,5 miljard euro worden geïnvesteerd in groei. Zo’n 1,5 miljard euro daarvan wordt gestoken in non-organische groei van prioritaire activiteiten als water, plastic recycling en gevaarlijk afval, digitale oplossingen en technologieën en internationale ontwikkeling. De rest wordt gebruikt voor het stimuleren van organische groei. De verwachting is dat deze als gevolg van de maatregelen vanaf 2022 zo’n 4-5 procent per jaar zal zijn en de ebitda zal verbeteren. Daarnaast moet het rendement op aangewend kapitaal een jaar eerder dan gepland stijgen naar 6,5 tot 7 procent in 2022 (4,9 procent in 2019) en tot slot zal een recurrente vrije kasstroom gegenereerd worden van meer dan 500 miljoen euro per jaar.

Vandaag werd tevens bekend dat PreZero en Suez exclusieve onderhandelingen zullen voeren over de overname van de afval- en recyclingactiviteiten van Suez in Zweden door PreZero.