Categorie: transport & logistiek | Gepubliceerd: 09 oktober 2020

'Kosten wegvervoer stijgen met 1,1 tot 1,5 procent'

Het totale kostenniveau in het wegvervoer is dit jaar nagenoeg gelijk geleven, maar volgend jaar verwacht onderzoeksbureau Panteia een stijging van ruim 1 procent.

Volgend jaar stijgen de kosten voor het wegvervoer naar verwachting.

Dit jaar heeft de coronacrisis een aanzienlijke invloed gehad op de kostenontwikkelingen in het goederenvervoer over de weg. Zo hebben werkgevers en werknemers in de transportsector gezien de onzekere economische omstandigheden gezamenlijk besloten voor 2020 geen cao-verhoging door te voeren. Ook de brandstofkosten daalden. Afschrijvings- en verzekeringskosten namen juist toe. De gerealiseerde kostenontwikkeling komt daardoor dit jaar uit tussen de -0,7 procent (bestelautovervoer) en 0,6 procent (internationaal vervoer). Dit blijkt uit het gisteren verschenen rapport ‘Kostenontwikkelingen in het wegvervoer 2020-2021’ van onderzoeksbureau Panteia.

Voor 2021 verwacht Panteia dat het totale kostenniveau in het wegvervoer stijgt met 1,1 tot 1,5 procent. Deze verwachting is vooral gebaseerd op cijfers van het Centraal Planbueau. De kostprijs in het wegvervoer is opgebouwd uit negen componenten: loonkosten, rente, MRB/Eurovignet, verzekeringen, reparatie en onderhoud (vast en variabel), afschrijving, banden, brandstof en overige kosten. Van deze componenten heeft een stijging of daling in de loon- en brandstofkosten de meeste invloed op de totale kostprijs.

Aanvragen

De rapportage over kostenontwikkelingen wordt door Panteia jaarlijks opgesteld in opdracht van verladersorganisatie evofenedex en vervoerdersorganisatie TLN. Nieuw in het huidige rapport zijn de kostenontwikkelingen van intermodaal vervoer, de kostenontwikkelingen van vervoer op Denemarken en Zweden en een congestietabel. Deze tabel geeft de kostenverandering weer als gevolg van een wijziging van de rijsnelheid. Leden van evofenedex en TLN kunnen het rapport kosteloos aanvragen bij deze organisaties.