Categorie: bedrijfsnieuws | Gepubliceerd: 12 oktober 2020

Bijna driekwart van circulaire ondernemers ziet omzet dalen

73 procent van de circulaire ondernemers in de provincie Utrecht ervaart omzetdaling als gevolg van de coronacrisis.

Dat blijkt uit een enquête die de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) namens netwerkorganisatie Alliantie Cirkelregio Utrecht heeft gehouden onder 62 circulaire ondernemers. 32 ondernemers hebben gereageerd op de enquête. Als oorzaak voor het dalen van de omzet geeft 47 procent van hen aan momenteel te kampen met het wegvallen van orders, projecten en/of opdrachtgevers. 34 procent geeft aan dat de bedrijfsvoering sterk of volledig wordt belemmerd door coronamaatregelen en 25 procent van de respondenten heeft een liquiditeitstekort. Een kwart van de respondenten ervaart geen acute problemen door de coronacrisis.

Oplossingen

59 procent van de respondenten werkt aan innovatieve oplossingen om hun onderneming aan te passen aan de coronacrisis. Zij voegden alternatieve producten of diensten aan hun aanbod toe, richtten zich op meer samenwerking, boorden nieuwe markten aan, of zetten alternatieve verkoopmethodes in. In veel gevallen gaat het hier echter om tijdelijke noodoplossingen, die geen duurzame vervanging vormen van misgelopen inkomsten. Positieve effecten van de crisis die het vaakst werden genoemd zijn meer aandacht en steun voor circulair ondernemen (25 procent) en meer interesse voor lokale samenwerking (19 procent). Deze positieve effecten wegen echter niet op tegen de negatieve effecten van de coronacrisis.

Landelijke steunmaatregelen

Om de klappen van de coronacrisis op te vangen heeft 53 procent van de respondenten landelijke steunmaatregelen aangevraagd. 38 procent heeft afscheid genomen van werknemers of heeft de inhuur van flexibel personeel verminderd. Andere genomen maatregelen zijn het tijdelijk sluiten van de onderneming of beperking van de openingstijden (34 procent), het invoeren van protocollen of maatregelen om te voldoen aan richtlijnen wat betreft afstand houden, hygiëne en gezondheidschecks (25 procent), en het uitstellen van investeringen (19 procent).