Categorie: transport & logistiek | Gepubliceerd: 11 februari 2021

ILT scherpt handhaving rij- en rusttijden aan

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet dat ondernemers en chauffeurs de wet blijven overtreden. Daarom heeft ze de handhaving bij de overschrijding van rij- en rusttijden in het wegvervoer en bij fraude met de tachograaf aangescherpt.

De digitale tachograaf toont de rijtijden die een chauffaur maakt.
Foto: Vladimir Sladek

Vrachtwagen- en buschauffeurs zijn verplicht dagelijks rust te nemen van 11 uur achter elkaar en één keer per week een wekelijkse rust van gemiddeld 45 uur. De naleving van de regels voor de rij- en rusttijden controleert de ILT aan de hand van de data die worden opgeslagen op de tachograaf. Tot afgelopen januari keek de inspectie naar de overtredingen vanaf de laatst genoten dagelijkse rusttijd en beboette ze enkel heterdaad overtredingen van de rij- en rusttijden.

De ILT ziet echter dat ondernemers en chauffeurs blijven zoeken naar andere vormen en manieren van fraude. Daarom heeft ze besloten sinds februari te beboeten voor ernstige overtredingen van de rij- en rusttijden vanaf de laatst genoten wekelijkse rusttijd. Als een chauffeur in deze periode een ernstige overtreding heeft gegaan, zoals een veel te korte dagelijkse rusttijd, dan loopt de onderneming het risico hiervoor alsnog een boete te krijgen. In andere Europese landen is verder terug in de tijd kijken tijdens wegcontroles overigens al gebruikelijk.

Tachograaffraude

Als de ILT tijdens een wegcontrole manipulatie van de tachograaf ontdekt, riskeert de chauffeur daarnaast zijn bestuurderskaart kwijt te raken. Tot en met afgelopen januari was de straf voor manipulatie van de tachograaf ‘slechts’ een boete voor de transportonderneming en de bestuurder van respectievelijk 10.375 euro en 1.500 euro, maar volgens de inspectie bleek dit niet afdoende te zijn om tachograaffraude uit te bannen.

De inspectie verwacht dat de aanscherping in de handhaving ertoe leidt dat de bereidheid van chauffeurs om mee te werken aan fraude zal afnemen. Daarnaast hoopt de ILT dat ze eerder bereid zijn om melding te maken van fraude.