Categorie: arbo & kwaliteit | Gepubliceerd: 16 februari 2021

Meerderheid FNV- en CNV-leden akkoord met nieuwe cao

Een meerderheid van de leden van de vakbonden FNV en CNV is akkoord gegaan met de nieuwe cao Grondstoffen, Energie en Omgeving (Geo). Dit houdt onder meer een gemiddelde loonstijging van 2,4 procent in.

De nieuwe cao heeft een looptijd van 15 maanden en loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2022. In deze nieuwe cao hebben FNV en CNV met werkgeversorganisatie WENB onder meer afgesproken dat per 1 maart 2021 de schaalbedragen met 45 euro en de minimum vakantie-uitkering met 1 procent omhoog gaan. Daarnaast volgt in maart een eenmalige netto-uitkering van 100 euro, naar rato van de arbeidsduur. Op 1 september worden de schaalbedragen met 1 procent verhoogd.

Hanan Yagoubi, bestuurder FNV Publiek Belang, is tevreden dat een meerderheid van de leden heeft ingestemd met deze cao. “Voor nu is dit het maximaal haalbare. De koopkracht van de werknemers gaat iets omhoog. Zij krijgen een verbeterde generatieregeling, waardoor ouderen enkele jaren voor hun AOW-leeftijd al kunnen gaan afbouwen. Zo halen zij eerder gezond hun pensioen. Ook hebben we voor elkaar gekregen dat 200 uitzendkrachten in vaste dienst komen. Dat geeft een heleboel mensen een flink stuk zekerheid. Verder gaan de jongeren er bovenop de loonsverhoging nog een beetje extra op vooruit."

Volgende cao

Ondanks het behaalde akkoord zijn er volgens CNV-woordvoerder André van der Vlugt nog een aantal punten die in de volgende cao sterk verbeterd moeten worden. “Naast het loon hebben we nog enkele andere zaken naar voren gebracht, maar daarvan is niet alles gehonoreerd zoals we gewenst hadden. Denk aan het inpassen van het pensioenakkoord in de cao en het sparen van verlof. Maar wij begrijpen ook dat het onder de huidige omstandigheden niet meevalt om tot loonvorming te komen.” Hij geeft aan dat de volgende cao op onder meer deze punten wel sterk moet verbeteren.

Beide vakbonden bereikten met WENB eind januari een akkoord, na een estafette van acties door het hele land door de medewerkers van twintig afvalbedrijven. Zij hielden zichtbaarheidsacties, stiptheidsacties en werkonderbrekingen, nadat hun werkgevers begin januari een ultimatum van de vakbonden lieten aflopen. De nieuwe cao Geo geldt voor 7.000 mensen die werken bij procesbedrijven, afvalverbranders, servicebedrijven en afvalinzamelaars.

Meer weten over FNV?

» Bekijk de profielpagina op AfvalOnline of ga direct naar de website

Meer weten over CNV Connectief?

» Bekijk de profielpagina op AfvalOnline of ga direct naar de website

Meer weten over CNV Vakmensen?

» Bekijk de profielpagina op AfvalOnline of ga direct naar de website

Meer weten over WENb?

» Bekijk de profielpagina op AfvalOnline of ga direct naar de website