Categorie: marktontwikkeling | Gepubliceerd: 23 februari 2021

Grondstoffentekort impuls voor vraag naar kunststofrecyclaat?

Nederlandse ondernemers in de rubber- en kunststofindustrie signaleren net als elders in Europa vele force majeure verklaringen van grondstofleveranciers. De NRK adviseert leden om waar dat kan en mag over te gaan tot de inzet van recyclaat voor producten.

Nu het grondstoffentekort oploopt, gaan NRK-leden mogelijk meer gerecycled plastic toepassen in producten.
Foto: albertobrian - stock.adobe.com

Europa is voor rubber en kunststof grondstoffen een netto-importeur, wat Europa extra kwetsbaar maakt voor marktverstoringen. De huidige tekorten worden veroorzaakt door de aantrekkende mondiale economie in combinatie met exporten van kunststoffen uit Europa naar Azië en Noord-Amerika. Ook logistieke problemen door een tekort aan containers richting Europa dragen bij, net als de lagere productie van kunststoffen in de Verenigde Staten, stelt de NRK. Verder is de vraag naar bepaalde grondstoffen die worden gebruikt voor beschermende artikelen tegen corona extreem hoog. Daar bovenop komen de vele aanzeggingen van force majeure.

De tekorten door force majeure-verklaringen worden niet meer door tussenvoorraden in de markt opgevangen. De mededeling ‘force majeure verklaren’ veronderstelt een situatie van overmacht aan de kant van de grondstofleverancier. Op basis van de huidige aanzeggingen is het onduidelijk of aan de eisen van force majeure wordt voldaan, meent de NRK. Samen met haar Europese evenknie, de EUPC (European Plastics Converters), blijft de vereniging de ontwikkelingen monitoren. Bij overheidsinstanties in Nederland en Europa hameren de organisaties er bovendien op om aandacht te besteden aan de (wereld-)marktcondities van een gelijk speelveld.

Ook eindmarkten in de knel

De huidige situatie brengt fabrikanten van rubber en kunststof (eind)producten en hun afnemers in ieder geval in serieuze problemen. De kostprijs van hun producten wordt in belangrijke mate - tot 70 procent - bepaald door de grondstoffen. De spiraal van forse prijsstijgingen en ernstige tekorten is een gevaar voor de grote én kleinere bedrijven in de rubber- en kunststofindustrie. Het doorberekenen van kosten gaat altijd met vertraging, waardoor de marge sterk onder druk komt of de productie zelfs verlieslatend wordt. Ernstiger is volgens de NRK echter dat fabrikanten door gebrek aan grondstoffen hun eindproducten soms niet tijdig kunnen leveren aan hun klanten in eindmarkten zoals bouw & infra, verpakkende industrie en automotive en machines. Dat leidt tot productieproblemen later in de keten. Onlangs luidde de Europese meubelindustrie hier nog de noodklok over.

Meer recyclaat

Gezien de tekorten in de markt adviseert de NRK haar lidbedrijven om waar dat kan en mag in overleg met de klant over te gaan tot de inzet van recyclaat voor de producten. Recyclaat is volgens de belangenbehartiger van de Nederlandse rubber- en kunststofindustrie immers steeds vaker een passend alternatief voor de inzet van virgin kunststoffen.