Categorie: publicaties | Gepubliceerd: 21 april 2021

VNCI: 'Chemische sector moet zich richten op duurzame producten'

Het huidige beleid van de chemische industrie is te weinig gericht op het verduurzamen van haar producten. Ze moet meer inzetten op het gebruik van duurzame biogrondstoffen en recyclebaar afval en de chemische recycling opschalen.

Door fossiele grondstoffen te vervangen door deze duurzame alternatieven – zogeheten alternatieve koolstofbronnen – en hiervan chemische bouwstenen te maken, kan de chemische sector zorgen voor CO2-besparing en kan ze bouwen aan duurzame en circulaire waardeketens. Daarbij kan dit voor een wereldwijde positieve impact zorgen, omdat de chemie een export-georiënteerde sector is. Dit geeft de Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) aan in haar rapport ‘Van routekaart naar realiteit’.

Volgens VNCI is het huidige beleid van de chemische industrie vooral gericht op het reduceren van de eigen CO2-uitstoot, terwijl juist aan de zogeheten ‘productenkant’ een enorme kans en een groot potentieel voor de chemie ligt. Met het gebruik van alternatieve koolstofbronnen kan de chemische sector onder meer de koolstofkringloop sluiten en ervoor zorgen dat afval wordt omgezet in nieuwe chemische bouwstenen.

Het sluiten van de kringloop is wel een complexe puzzel, geeft VNCI toe. Zo wordt Nederland in de toekomst afhankelijker van de import van alternatieve koolstofbronnen en energie. Deze ketens moeten nog ontwikkeld worden. Daarnaast vraagt het sluiten van de kringloop van producten een internationale aanpak, omdat de Nederlandse chemie zo’n 80 procent van de producten exporteert.

Integrale aanpak

Daarom pleit de vereniging om in te zetten op een integrale aanpak. Door bijvoorbeeld te investeren in nieuwe samenwerkingen met onder meer de afvalsector kan de chemische sector bijdragen aan het verminderen van afval en het optimaliseren van het hergebruik van materialen. En door samen te werken met de producenten kan de sector producten creëren die beter gerecycled kunnen worden. Door te investeren in innovaties en circulaire oplossingen op te schalen kan volgens VNCI tot meer opties leiden om de klimaat- en circulaire doelstellingen te realiseren. Hierbij denkt ze aan het opschalen van chemische recycling en het creëren van een markt voor duurzame producten.

Hulp van overheid

De vereniging geeft wel aan dat hiervoor de hulp van de overheid nodig is. Zo kan chemische recycling en de inzet van alternatieve koolstofbronnen geen aanspraak maken op beleidsondersteuning. Terwijl bijvoorbeeld het CO2-reductiepotentieel van chemische recycling inmiddels veel hoger wordt ingeschat dan drie jaar geleden. Ook kan de overheid helpen om de marktvraag te stimuleren. De sleutels voor een succesvolle transitie zijn eenduidig beleid, investeringen, (subsidie)financiering, innovaties en infrastructuur, aldus VNCI.