Categorie: buitenland | Gepubliceerd: 25 april 2021

Vlaanderen stelt doel reductie voedselverspilling vast

De Vlaamse overheid zegt een koploper te zijn in de vermindering van verspilling van voedsel en biomassa. Om die positie te behouden zijn twee actieplannen geïntegreerd tot één en is het streefdoel nu een vast doel.

De komende vijf jaar wordt daarom het beleid versterkt voor verminderen van voedselverliezen en het circulair inzetten van biomassa. Het actieplan dat daarvoor eind april werd gepresenteerd bouwt verder op Ketenroadmap Voedselverlies 2015-2020 en het Actieplan Duurzaam beheer van biomassa(rest)stromen 2015-2020. Het huidige nieuwe plan werd vorig jaar zomer voor inspraak openbaar gemaakt.

Vlaams Rekenhof is kritisch

Veel minder euforisch over de Vlaamse prestaties is de Vlaamse Rekenkamer. In een rapport over het Vlaamse beleid om voedselverspilling te voorkomen stellen de rekenmeesters dat de doelstellingen die Vlaanderen zich heeft gesteld grotendeels overeenkomen met de Europese doelstellingen. Flinke kritiek is er op de manier waarop de monitoring plaatsvindt en het feit dat er heel mooie plannen zijn, maar geen afzonderlijk budget om die plannen uit te voeren.

Voedselverliezen met 30 procent verminderen

Het nieuwe actieplan verbindt de vorige twee actieplannen en kent drie speerpunten. Ten eerste het verminderen van voedselverlies en voedselreststromen van producent tot en met consument door meer preventie en minder verlies. Over de hele keten moeten de voedselverliezen met 30 procent ten opzichte van 2015 verminderen door verliezen te voorkomen en voedsel te herverwerken als voedsel of hoogwaardiger. Schenking van voedseloverschotten via de voedselbank, sociale organisaties en dergelijke blijft belangrijk. Maar preventie en valorisatie in de hele voedselketen (van producent tot en met consument) zal van iedereen inspanningen verwachten. De organische fractie in het restafval van bedrijven en huishoudens moet verminderen en er zal nog meer selectief ingezameld worden. Zo moet de gescheiden inzameling van organisch afval uiterlijk in 2023 overal ingevoerd zijn. Overigens was het streven in het vorige actieplan ook al om het voedselverlies ten opzichte van 2015 te beperken met 15 procent tegen 2020 en met 30 procent tegen 2025.

Biomassa en hout

Het tweede spoor gaat over biomassa(rest)stromen van groen-, natuur, bos- en landschapsbeheer. Dat moet beter gesorteerd en ingezameld worden. Het actieplan voorziet acties onder meer op meer lokaal materiaalgebruik van lokaal geoogst hout en gebruik van reststromen van natuurbeheer in bijvoorbeeld potgrondproductie en boerderijcompostering.

Het derde speerpunt ten slotte richt zich op de hoogwaardige verwerking van hout(rest)stromen van industrie en huishoudens. Houtstromen van industrie en huishoudens krijgen bij voorrang een hoogwaardige toepassing. Verbranden voor energieopwekking van niet recyclebare houtreststromen vormt het sluitstuk. Daarnaast komen er stimulerende maatregelen rond ecodesign, herstel en innovatieve toepassingen voor afgedankt hout.