Categorie: buitenland | Gepubliceerd: 17 mei 2021

Drankblikjes miniem aandeel in Duits zwerfafval

Drankblikjes maken in Duitsland slechts 0,03 procent van het zwerfafval uit. Het grootste deel van de stroom wordt ingezameld voor recycling.

Naar schatting komt jaarlijks zo'n 77 ton aan drankblikjes in het Duitse zwerfafval terecht. De totale hoeveelheid zwerfafval bedraagt zo'n 267 kton, oftewel 3,21 kilo per inwoner. Op basis van die gegevens heeft de Vereniging voor Verpakkingsonderzoek (GVM) becijferd dat drankblikjes dus slechts 0,03 procent van het totale zwerfafval uitmaken. Van alle verpakkingen in het zwerfafval maken de blikjes 0,14 procent uit.

GVM voerde een studie uit naar de recycling van drankblikjes en hun aandeel in het zwerfafval, in opdracht van blikrecycler DAVR, branchevereniging Forum Getränkedose, en staalfabrikant ThyssenKrupp Rasselstein. In de studie werd naar blikjes met en zonder statiegeld gekeken. GVM merkt daarbij op dat blikjes met statiegeld minder in het zwerfafval voorkomen dan die zonder.

Recycling

De recyclingcijfers voor blikjes zijn in Duitsland erg hoog. In 2019 werden 4,5 miljard blikjes op de markt gebracht. Van de aluminium blikjes werd 99,3 procent gerecycled, de exemplaren van staal deden het met 99,7 procent zelfs nog iets beter. "Blikjes komen niet in de natuur terecht, maar zijn het schoolvoorbeeld van een goed functionerend kringloopproduct. Dit maakt drankblikjes tot de recyclingkampioen onder de drankverpakkingen", zegt woordvoerder Stephan Rösgen van Forum Getränkedose over deze cijfers. In Duitsland vallen drankblikjes onder het statiegeldsysteem, met een tarief van 25 eurocent per blikje.

Meer informatie:

» Recycling von Getränkedosen