Categorie: beleid & uitvoering | Gepubliceerd: 02 september 2021

VVD en D66 willen ambitieus klimaatdoel voor CE

Met meer hergebruik van eindige grondstoffen wordt het makkelijker de klimaatdoelen te halen. Daarom komt er wat de VVD en D66 betreft een ambitieus klimaatdoel voor circulaire economie.

De stroeve formatie zet volgens vertrekkend formateur Mariëtte Hamer de politieke verhoudingen in Den Haag op scherp.
Foto: Alireza Parpaei | Unsplash

Om dit klimaatdoel te halen komt er een uitvoeringsprogramma met regulering, het beter beprijzen van milieuschade en extra ondersteuning voor bedrijven om de transitie naar circulaire (productie)processen te ondersteunen. De overheid kan ook zelf meer doen, vinden VVD en D66, bijvoorbeeld door overheidsopdrachten volledig circulair aan te besteden. Dat staat in het gezamenlijke formatiedocument waar de partijen deze zomer aan hebben gewerkt.

In het algemeen streven VVD en D66 naar een nieuwe, duurzame economie met een sterker verdienvermogen, zo blijkt verder uit het document. Door in te zetten op een klimaatneutraal, fossielvrij en circulair Nederland in 2050 willen de partijen werken aan schone lucht, mooie en gezonde natuur en een sterk bedrijfsleven dat duurzame banen en welvaart oplevert, met oog voor biodiversiteit.

Extra maatregelen

VVD en D66 willen het Klimaatakkoord uitvoeren en borgen met doorgerekende plannen voor het behalen van de doelstellingen zoals afgesproken in de Klimaatwet. Nederland verhoogt wat de twee partijen betreft de klimaatdoelen voor 2030, neemt extra maatregelen, en voldoet ten minste aan het doel van de Green Deal van de EU (55 procent emissiereductie).

Opties voor ná 2030 worden naar voren gehaald door de partijen, zoals extra wind op zee en zonnepanelen op daken, doorbraken in de circulaire economie, elektrificatie van productieprocessen en opschaling van waterstof. Bedrijven worden geholpen en gesubsidieerd om de klimaatambitie waar te maken en vervuiling krijgt een realistische prijs. De groene industriepolitiek is wel wederkerig: die industrie moet wat de winnaars van de afgelopen verkiezingen betreft ook aan de slag met een verhoogde doelstelling. Dit moet huishoudens en kleinere bedrijven juist weer wat meer lucht geven.

Uit het document volgt verder dat een nieuw kabinet milieucriminaliteit en milieurisico’s steviger gaat aanpakken. Zo zorgen de partijen voor een schone en gezonde leefomgeving: ze verminderen milieuschade, versterken het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving en zorgen voor voldoende (handhavings)capaciteit.

Voorzet voor regeerakkoord

Het formatiedocument van VVD en D66 is een voorzet voor een regeerakkoord van een nieuw kabinet. Met de vorming van dat nieuwe kabinet schiet het echter niet op. Vandaag (2 september) adviseerde vertrekkend informateur Mariëtte Hamer de Tweede Kamer een informateur aan te wijzen en die de opdracht te geven een minderheidscoalitie uit een nader te bepalen combinatie van VVD, D66 en CDA te onderzoeken. Op dit moment is er volgens haar sprake van een zorgelijke impasse in het formatieproces die niet goed is voor de onderlinge politieke verhoudingen in Den Haag.