Categorie: wet- & regelgeving | Gepubliceerd: 13 september 2021

Nahangprocedure Besluit melden verlengd

De inwerkingtreding van de wijziging van het Besluit melden vindt op zijn vroegst op 15 oktober plaats.

Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Steven van Weyenberg  (Infrastructuur en Waterstaat) aan de Eerste en Tweede Kamer. Daarin schrijft hij dat de nahangprocedure van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijk afvalstoffen wordt verlengd. Het nahangen van een Algemene maatregel van Bestuur (AmvB) houdt in dat deze wordt voorgelegd aan de Eerste en Tweede Kamer, nadat de Raad van State advies heeft uitgebracht en het al als Koninklijk Besluit is vastgesteld. Dit is het geval met het Besluit van 2 juli 2021 tot wijziging van het Besluit melden dat in het zomerreces is nagehangen.

Op grond van de Wet milieubeheer mag een AmvB niet eerder in werking treden dan vier weken nadat het besluit aan beide Kamers is overgelegd. In verband met het zomerreces wordt de inwerkingtreding daarom niet eerder vastgesteld dan 15 oktober, laat Van Weyenberg de Kamers weten.

Informatieplicht

De wijziging van het Besluit melden betreft een uitzondering op de informatieplicht voor bepaalde producten van Defensie. Het voorstel voor de uitzondering werd afgelopen januari  bekendgemaakt en is in juli officieel gepubliceerd.

Voor afvalbedrijven verandert er met de wijziging niet veel. Zij hoefden al niet te melden en dat blijft zo. Defensie garandeert het doorgeven van informatie over de aanwezigheid van zeer zorgwekkende stoffen aan afvalverwerkers wanneer het materiaal in de afvalfase belandt.