Categorie: verwerking | Gepubliceerd: 13 januari 2022

VHT zet in op hoger niveau textielrecycling

Branchevereniging Vereniging Herwinning Textiel (VHT) voert een certificeringsplicht in voor al haar leden. Daarnaast wordt de certificeringsregeling Herwinning Textiel strenger getoetst.

Met een certificaat van de certificeringsregeling Herwinning Textiel (CHT) tonen Nederlandse inzamelaars, sorteerders en verwerkers van textiel aan dat ze voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Sinds begin dit jaar vertrouwt VHT de toetsing van deze regeling toe aan certificeringsinstantie Kiwa. Op deze manier wil de brancheorganisatie voor ondernemingen in de textielrecycling deze branche naar een hoger niveau brengen. Behalve de toetsing helpt Kiwa de VHT om de certificering kwalitatief te blijven ontwikkelen.

Daarnaast heeft de VHT dit jaar een certificeringsplicht ingevoerd voor al haar leden. Aangezien de regeling vorig jaar is vernieuwd, betekent deze plicht dat alle CHT-certificaten worden geüpdatet en alle leden zich opnieuw laten certificeren op basis van de vernieuwde regeling. Ten opzichte van de oude regeling bevat de nieuwe regeling onder meer strengere eisen voor goed ondernemerschap voor inzamelaars, sorteerders en verwerkers, zoals richtlijnen voor de bedrijfsvoering en bedrijfsprocessen, arbeidsvoorwaarden en aandachtspunten rondom duurzaamheid. Volgens VHT loopt zo’n 85 procent van het ingezamelde huishoudelijk textiel in Nederland via een onderneming met een CHT-cerfiticaat.