Archief van artikelen en berichten


Zoek in

Er zijn 780 items gevonden.

Sorteren op  

'Maak biogas van groenafval en biomassaresten'

Fotolia_42155529_S.jpg

Het productiepotentieel van biomethaan in Vlaanderen ligt naar schatting op 1 miljard kubieke meter of 37,2 PJ, zo'n 8,75 procent van de huidige gasbehoefte. Dit potentieel komt voornamelijk van voedselresten, oogstresten en mest.

GenX mogelijk op lijst 'zeer zorgwekkende stoffen'

Fotolia_27097366_S.jpg

Nederland gaat in september een informeel voorstel met andere Europese lidstaten bespreken om GenX op de lijst met zeer zorgwekkende stoffen te plaatsen. Daarnaast heeft het RIVM laten weten dat de concentratie van de verboden giftige stof PFOA in recreatieplas Berkendonk voor weinig risico's zorgt.

Milieucriminaliteit is big business

dreamstime_5179341.jpg

Met milieucriminaliteit wordt veel geld verdiend, heel veel geld. De laatste ruwe schatting van de VN: zo'n 91 tot 259 miljard dollar per jaar.

Plastic afval draagt bij aan klimaatprobleem

Fotolia_125820453_S.jpg

Dat plastic in zee schadelijk is voor het milieu is algemeen bekend. Dat het daarnaast bijdraagt aan de opwarming va de aarde is echter nieuw.

'Plastic serieus zakelijk bedrijfsrisico'

absorbent-88257_1280.jpg

Grote bedrijven die betrokken zijn bij de productie van plastic afval moeten zich realiseren dat dit inmiddels een serieus zakelijk risico is waarop geanticipeerd dient te worden.

Trends afvalproductie en -scheiding zetten door

Fotolia_62558666_S.jpg

Net als in 2016 was de afvalproductie van huishoudens in 2017 stabiel, terwijl er meer van dat afval gescheiden werd.

2017 jaar van mijlpalen voor Irado

Irado publiceert mijlpalen in jaarverslag 2017 (fotograaf Jan Kok).jpg

Voor Irado was 2017 een belangrijk jaar. Strategische doelstellingen voor de komende jaren werden vastgesteld, de gemeente Capelle aan den IJssel trad toe als aandeelhouder en er werd een regionaal sorteercentrum geopend.

Afvalzorg ziet omzet stijgen door toename stortaanbod

dreamstime_4862533.jpg

Door de groeiende economie zag Afvalzorg het stortaanbod in 2017 flik toenemen. Geheel tegen de langjarige trend in. Ook nam het bedrijf meer groen in en zette het meer hoogwaardige grondproducten, compost en biomassa af.

VK maakt balans op na jaar strijd tegen zwerfafval

Fotolia_194449264_S.jpg

Het Verenigd Koninkrijk maakt progressie in de strijd tegen zwerfafval, maar toch vooral op papier, zo lijkt het.

Rotterdam moet prioriteit maken van afvalbeheer

blue-1688578_1280.jpg

Circulariteit is meer dan alleen 'zero waste', maar als de gemeente Rotterdam echt een circulaire stad wil worden, zal toch ten eerste het afvalbeheer aangepakt moeten worden.

ZZS in afvalstoffen in kaart gebracht

Fotolia_162677008_S.jpg

Welke zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) kunnen afvalverwerkers zoal aantreffen in hun afval? Met een inventarisatie moet dat duidelijk worden.

Gemeenten investeren minder in afvalverwijdering

euro-1660456_1280.jpg

Van 2009 tot en met 2016 zijn de investeringen van gemeenten in afvalverwerking en -verwijdering met 14 procent gedaald. Dit komt onder meer door de crisis en minder rijksbijdragen.

Gids met tips en informatie over duurzaam verpakken

beige-16875_1280.jpg

Met de interactieve Inspiratiegids Duurzaam Verpakken wil het KIDV inzicht geven in de duurzame mogelijkheden op verpakkingsgebied, aan de hand van praktische informatie, tips en voorbeelden.

'Goede luchtkwaliteit randvoorwaarde bij energieprojecten'

Fotolia_192667474_S.jpg

Een goede luchtkwaliteit is een belangrijke randvoorwaarde bij energieprojecten. Verbranding van biomassa hoeft niet direct te leiden tot verslechtering van de luchtkwaliteit van Nederland, zeker niet wanneer deze voor een meer luchtverontreinigend alternatief in de plaats komt.

Minder afval van elektriciteitscentrales en delfstoffenwinning

DSC02349.JPG

Zowel uit elektriciteitscentrales als uit de delfstoffenwinning kwam in 2016 minder afval voort.

Businessmodel 'betalen per wasbeurt' blijkt goed voor het milieu

Washer.600pix.jpg

Onderzoekers van de TU Delft en Lund University (Zweden) hebben in de praktijk aangetoond dat betalen per wasbeurt leidt tot zuiniger gebruik van wasmachines. Leveranciers worden op hun beurt gestimuleerd om een efficiënte, zuinige en goed onderhouden wasmachine te bieden.

Frituurvet belangrijkste grondstof biobrandstoffen

Fotolia_106186729_S.jpg

De hoeveelheid hernieuwbare energie voor vervoer is gestegen van 7 procent naar 7,75 procent. Frituurvet zorgt voor het grootste deel van de grondstoffen voor deze vloeibare biobrandstoffen.

Lichte daling in Nederlandse voedselverspilling

Fotolia_93712755_S.jpg

Ten opzichte van 2015 werd in 2016 in Nederland iets minder voedsel verspild. Wel wordt meer voedsel gestort en geloosd.

Noord-Nederlandse gemeenten naderen Vang-doelstellingen

Afbeelding 020.jpg

Het afvalscheidingspercentage van achttien huishoudens in Friesland en Groningen lag in 2017 op 73,2 procent, een stijging van 3,2 procentpunt ten opzichte van 2016. Hiermee liggen ze op koers om het doel van het landelijk afvalbeleid te behalen.

'Rubbergranulaat op kunstgrasvelden schadelijk voor milieu'

ArtificialTurfGranulatedRubber.jpg

Het gebruik van rubbergranulaat op kunstgrasvelden kan schadelijk zijn voor het milieu in de directe omgeving van de velden, zoals de bermgrond en de waterbodem. Spelende kinderen en huisdieren die bermgrond binnenkrijgen, lopen geen gevaar.