Archief van artikelen en berichten


Zoek in

Er zijn 22665 items gevonden.

Sorteren op  

Chemiebedrijf Avantium beperkt verlies

Tom van Aken.jpg

Avantium heeft zijn verlies in de eerste helft van 2018 kunnen beperken tot 6,4 miljoen euro. Met dank aan haar activiteiten in katalysatoren is de omzet van het chemiebedrijf met 12 procent gestegen.

Politie wil grip krijgen op eigen afvalstromen

InzamelingVerwerkingPolitie.png

De Politie zoekt een partner voor afvalbeheer die de organisatie kan helpen meer grip op de eigen afvalstromen te krijgen. Dit moet leiden tot minder restafval, bijdragen aan de circulaire economie en zorgen voor een kostenreductie.

Scherper beleid voor betere recycling afval?

logo stortplaats.jpg.jpg

Tweede-Kamerlid Frank Wassenberg (PvdD) wil van staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat weten of ze het beleid voor meer en betere recycling van afval wil aanscherpen.

'Maak biogas van groenafval en biomassaresten'

Fotolia_42155529_S.jpg

Het productiepotentieel van biomethaan in Vlaanderen ligt naar schatting op 1 miljard kubieke meter of 37,2 PJ, zo'n 8,75 procent van de huidige gasbehoefte. Dit potentieel komt voornamelijk van voedselresten, oogstresten en mest.

Geen dwangsom voor HVC

vergistingsinstallaite Middenmeer HVC en Meerlanden.png

Uit nieuwe geurmetingen van de lokale omgevingsdienst blijkt dat HVC in Middenmeer onder de geurnorm zit. Daarom wordt de eerder opgelegde dwangsom van maximaal 90.000 euro vooralsnog niet geïnd.

Subsidie voor groene kerosine uit biomassa

Fotolia_103938897_S.jpg

Een internationaal consortium onder leiding van chemisch ingenieur Erik Heeres van de Rijksuniversiteit Groningen heeft een Europese subsidie van 4 miljoen euro ontvangen voor onderzoek naar groene kerosine.

RVO zoekt naar innovaties voor biobased economie

Fotolia_198900531_S.jpg

Innovaties die zorgen voor de omschakeling van fossiele brandstoffen naar biobased brandstoffen, ontvangen subsidie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Voor het eerst geldt dit ook voor de chemische recycling van kunststoffen.

HVC themapartner van Nationale DenkTank

Fotolia_56389887_S.jpg

Twintig jonge wetenschappers gaan zich de komende vier maanden buigen over de vraag hoe de transitie naar een circulaire metropool versneld kan worden. HVC gaat met hen meedenken.

18.000 kilo gewasbeschermingsmiddelen ingeleverd in Limburg

tractor-186332_1280.jpg

Tijdens een zogenoemde bezemactie konden Limburgse telers de afgelopen tijd gewasbeschermingsmiddelen inleveren, waar ze van af wilden. De animo hiervoor bleek groot.

Kamervragen over einde aan beschikbare biomassa

Fotolia_166789261_S.jpg

Tweede-Kamerlid Tom van der Lee maakt zich zorgen over de rek in het aanbod van houtige biomassa in de Nederlandse markt. Hij vraagt hierover opheldering bij minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat.

Rob van Gansewinkel vertrekt bij Ortessa

VanKaathoven2335.jpg

Per 1 september draagt Rob van Gansewinkel zijn verantwoordelijkheden als CEO van Ortessa over aan mede-directielid Rob Meulendijks. Hem wacht een nieuwe uitdaging bij De Raekt.

Goed jubileumjaar voor GP Groot

ovnh gp groot.jpg

In 2017 bestond GP Groot 100 jaar. Dit jubileumjaar werd opgeluisterd met onder meer een stijging in de netto omzet en het eigen vermogen. En de opening van het NXT-tankstation, waarmee GP Groot wil bijdragen aan de circulaire economie.

Reym ziet tekenen van herstel in markt

Ultrasonic cleaning Reym.jpg

2017 is een bewogen jaar geweest voor Reym. Door de aansluiting van Van Gansewinkel Industrial Services (VGIS) nam het aantal klanten en de orderportefeuille van het bedrijf het afgelopen jaar met 30 procent toe. Vanuit de olie- en gasindustrie kwamen meer opdrachten.

De universitaire plasticberg

Wageningen Universiteit afval scheiden.JPG

Universiteiten willen graag het goede voorbeeld geven door afval gescheiden in te zamelen. Met plastic lukt dat aardig. Pmd is een ander verhaal. Niet in de laatste plaats omdat er onvoldoende verwerkingscapaciteit is. Bij nieuwe aanbestedingen gaat dit wel meespelen.

Goes stapt over op diftar

Kliko-foto-2004.jpg

Goes stapt op 1 januari 2019 over op diftar. Met deze manier van afvalinzameling wil deze Zeeuwse gemeente de jaarlijkse hoeveelheid restafval per huishouden terugbrengen van 250 kilo naar 100 kilo in 2020.

Meer zwerfafval op Engelse straten

cigarette-1659048_1280.jpg

Sinds 2014 is de hoeveelheid zwerfafval in Engeland toegenomen. Vooral sigarettenpeuken en voedselverpakkingen worden veel aangetroffen.

'Duitsland moet meer AEEA recyclen'

Fotolia_151281394_S.jpg

In 2016 recyclede Duitsland 44,9 procent AEEA. Er moet dus dringend iets gebeuren om het percentage van 65 procent in 2019 te halen, dat de Europese Unie heeft vastgesteld.

Kraakbeen uit oude spijkerbroeken

H&M_closed_loop_denim_.jpg

Onderzoekers van Deakin University hebben ontdekt dat met geavanceerde recyclingmethoden oude spijkerbroeken gerecycled kunnen worden tot synthetisch kraakbeen.

Aanleg groen gas booster gestart

Groen gas booster.jpg

Er kwam wat vertraging bij kijken, maar Attero, Enexis en Gasunie zijn dan toch gestart met de aanleg van hun groen gas booster.

Frankrijk overweegt belasting op plastic verpakkingen

Fotolia_81375689_S.jpg

Begin 2019 zal Frankrijk maatregelen presenteren om plastic vervuiling tegen te gaan. Bovenaan de lijst: fiscale prikkels om het gebruik van gerecycled kunststof te stimuleren.