Artikelen


Er zijn 1618 items gevonden.

Sorteren op  

Schuivende panelen in politiek

4187911402_9b3dd77037_o.jpg

Kamerleden blijven hun tanden zetten in het afvaldossier. Dat heeft met verkiezingstijd te maken. Over een paar maanden kan alles anders zijn. Dus staan alle belastingen weer open en keren Kamerleden op de gemaakte schreden over statiegeld terug.

Afvalbeleid: wat zegt de burger?

Facebookpagina Menterwolde.jpg

Bewoners betrekken bij het maken van beleid, is voor veel gemeenten vanzelfsprekend. Niet 'over hen, maar met hen' is het credo. Hoe is dit bij het afvalbeleid? Kunnen inwoners invloed uitoefenen op het afvalbeleid van hun gemeente en hoe ziet dat er dan uit? Een kleine greep uit recente ervaringen en een impressie van de stand van zaken.

Nu kunnen we kunststof écht efficiënt gaan inzamelen

Kunststof verpakkingen inzamelen tegen de laagste kosten, met een minimum aan ruimtebeslag en transportbewegingen. De ondergrondse perscontainers van Sidcon maken dat mogelijk. Nu het definitieve akkoord in het dossier verpakkingen binnen handbereik ligt, kunnen gemeenten écht aan de slag met de plastic inzameling. En mocht het nodig zijn, dan kunnen de statiegeldflessen er probleemloos bij.

Digitalisering moet uitkomst bieden bij internationaal transport

Bedrijven die afval de grens over willen transporteren, zien een aanzienlijke papierwinkel op zich afkomen. Digitalisering kan uitkomst bieden, maar is bij wet nog niet toegestaan. In een pilot, onder leiding van Logistiek zonder Papier, werken ondernemingen en overheden samen om aan te tonen dat de eerste stappen naar de digitale toekomst nu al genomen kunnen worden.

De sociale kant van afvalinzameling

Kringloopwinkel (bij artikel stichting Actief).jpg

Bedrijven hebben vaak last van 'koudwatervrees' als het gaat om samenwerking met instellingen die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt inzetten. Zo niet de Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel, die voor deze mensen binnen haar organisatie juist extra mogelijkheden heeft gecreëerd.

Ondergrondse containers niet gevaarlijk

arbo en kwaliteit (ondergrondse containers).jpg

De gemeente Eindhoven geeft kinderen onder de 16 jaar geen toegang meer tot ondergrondse containers, omdat er ongelukken zouden zijn gebeurd met kinderen. In de praktijk blijkt dit enorm mee te vallen.

Afscheid van de grondslag van de aanvraag

Recent heeft de regering een wetsvoorstel ingediend waarin “enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht” staan. Een van de wijzigingen betreft de invoering van een nieuw artikel 2.31a Wabo. Op grond daarvan is het bevoegd gezag bij het wijzigen van een omgevingsvergunning voor een inrichting niet langer gebonden aan de grondslag (inhoud) van de oorspronkelijke aanvraag. Dat is een ingrijpende wijziging.

Schouders onder afschaffing statiegeld

flessen statiegeld.jpg

Terwijl Den Haag nauwelijks bekomen was van de val van het kabinet, werden de moties uit het Algemeen Overleg grondstoffen en afval door de Tweede Kamer geloodst. Daarmee kwam een einde aan de onduidelijkheid over statiegeld. Brede consensus over welke duidelijkheid daar op dit moment voor in de plaats komt, ontbreekt echter nog. Vraag die boven de flessenmarkt blijft hangen, is wanneer het statiegeldsysteem precies gaat verdwijnen.

Nihot Down Under

Waar een ontmoeting op een beurs al niet toe kan leiden: Nihot realiseerde het grootste project, tot nu toe, voor de recycling van bouw- en sloopafval en bedrijfsafval in Australië.

Gunning Rova-gemeenten zet markt op scherp

Restafval aanbesteed 2009-2012.jpg

Het restafval van de voormalige IJssel-Vecht gemeenten wordt vanaf medio 2016 niet meer door Attero verwerkt, maar door Sita. De aandacht binnen de verbrandingsmarkt verschuift daardoor van AVR-Van Gansewinkel naar Attero, en in het kielzog ook naar Sita.

Afval over de grens

Reijerkerk, Marien (TLN) 2006-12 (02).jpg

Ja ik weet het; 'Afval over de grens' is ook de titel van een hoofdstuk op de website van Agentschap NL. Maar omdat deze titel niet beschermd is, leen ik hem. Lenen om te beschrijven wat ik zoal met afval over de grens meemaak. Op afstand dan, want ik blijf bij alles netjes achter een bureau zitten. In een eigen kamer nog wel, zodat ik heel goed kan nadenken over wat ik u ga vertellen.

Druk op de ketel

druk op de ketel bij Van Gansewinkel.jpg

Van Gansewinkel wil een groot deel van het risico dat aandeelhouders lopen, afwentelen op het bedrijf en haar werknemers. Dat vindt Kees Cools, partner bij Booz & Company en hoogleraar corporate finance aan de Universiteit van Groningen. Is het bedrijf het kind van de rekening in een spel dat is bedacht door private equity?

Asbestverwerking op hoger plan

verwijdering bsa en asbest.jpg

In Zwolle moet een installatie komen die asbestvezels vernietigt door verhitting. Wat overblijft, is een onschadelijke toevoeging aan cement. Dat zou een einde kunnen maken aan het storten van asbest. Staatssecretaris Atsma ziet er heil in, en legt een stortverbod alvast wettelijk vast. Toch plaatst menigeen kanttekeningen. Het verleden leert dat dergelijke asbestoplossingen vaak stranden.

IJstijd komt er toch wel weer aan

Linden, Paul van der (TLN) 2006-02 ( nr 1).jpg

De mens beïnvloedt het klimaat. Met de stijging van temperaturen, regenbuien die korter maar steeds heftiger worden en het smelten van gletsjers en ijskappen, wordt dat onomstotelijk bewezen. Of komen deze verschijnselen al sinds het ontstaan van de aarde met regelmaat voor? Ook zonder menselijk toedoen?

Rio+20 moet koers voor grondstoffen uitzetten

RIO20logo.png

Vanaf 20 juni is Rio de Janeiro drie dagen het toneel van de VN-duurzaamheidstop Rio+20. Regeringsleiders, staatshoofden en honderden delegaties van over de hele wereld zullen in Brazilië neerstrijken. De verwachting is dat de thema's grondstoffen en afval hoge ogen zullen gooien.

Beschermt Evoa bedrijfsgeheimen?

veldhoven-fc.jpg

Elke exporteur van afvalstoffen heeft wel eens een Bijlage VII formulier moeten invullen. Op dat formulier hoort onder punt 6 naam en toenaam van de producent of de inzamelaar van de afvalstoffen te worden genoemd. Maar is dat eigenlijk geen vertrouwelijke bedrijfsinformatie? Die vraag ligt nu bij het Europese Hof.

Voorwaarden voor toepassing alleenrecht blijven onduidelijk

Ruim twee jaar na de aanvang van het conflict heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in de zaak van AVR tegen de gemeente Westland/HVC. Jammer genoeg brengt het arrest geen volledige opheldering over het verlenen van een alleenrecht als uitzondering op de aanbestedingsplicht.

De comfortabele veegmachine

Schmidt Cleango 500 in inzet.jpg

In de markt van 4 m3 veegmachines trekt de nieuwe Schmidt Cleango 500 veegmachine veel aandacht. Deze nieuwe veegmachine vormt een aantrekkelijk alternatief in dit traditioneel grootste segment van de veegmachinemarkt.

Een PCB-vrije wereld in 2025

Orion - Dirk Jan Hoogendoorn.jpg

Polychloorbifenyl, afgekort PCB. Tot het verboden werd in 1985 werd het overal toegepast: in verf, kit, inkt, lijm en als PCB-olie in transformatoren en condensatoren. Miljoenen besmette apparaten zijn nog in werking. Zaak is die verantwoord te recyclen, om te voorkomen dat de PCB's in het milieu terechtkomen. Orion in Drachten is wereldwijd één van de weinige bedrijven die dat kan. De Stockholmconventie wil een PCB-vrije wereld in 2025. Haalbaar? “Natuurlijk niet.”

Flexibel werken mag niet

arbo en kwaliteit (flexibele schil).jpg

De flexibele schil rond ploegendiensten lijkt een gouden greep. Het is een oplossing voor vergrijzing en het maakt parttime werken gemakkelijker. Bovendien levert flexibilisering een flinke kostenbesparing op. Er is echter één probleem: de huidige cao laat flexwerk niet toe.