Artikelen


Er zijn 1599 items gevonden.

Sorteren op  

Flexibel werken mag niet

arbo en kwaliteit (flexibele schil).jpg

De flexibele schil rond ploegendiensten lijkt een gouden greep. Het is een oplossing voor vergrijzing en het maakt parttime werken gemakkelijker. Bovendien levert flexibilisering een flinke kostenbesparing op. Er is echter één probleem: de huidige cao laat flexwerk niet toe.

Olie uit afvalplastic

plastic to diesel - INGENIA.jpg

Plastic wordt gemaakt van olie, maar kan het ook andersom? Deze op het eerste gezicht aanlokkelijke kringloop doet bij menigeen het hart sneller kloppen. Diverse initiatieven staan op stapel, maar even zoveel projecten zijn inmiddels gestrand. Bottleneck blijkt vaak de techniek, die niet doet wat wordt beloofd. Is plasticrecycling niet veel aantrekkelijker?

Certificaat voor duurzame biomassa wint terrein

P5130330.JPG

Het NTA 8080 certificaat dat aantoont dat producten echt gemaakt zijn van duurzame biomassa wordt door steeds meer bedrijven als standaard geaccepteerd.

Evoa en mengsels

veldhoven-fc.jpg

Hoe homogeen moeten partijen afval volgens de Evoa zijn om te voldoen aan een groene lijst code? Deze vraag staat centraal in een terugkerende discussie. Onlangs wees de Haagse kort geding rechter een belangrijk vonnis in de zaak rond een exporteur van oud papier.

Gebruik de rechter

Stijn Boot (advocaat) web4.jpg

In het omgevingsrecht heeft vernietiging van een vergunning in de regel het effect dat het bevoegd gezag opnieuw moet besluiten. Tegen dat nieuwe besluit staat dan weer bezwaar en beroep open. Het gevolg is vertraging en onzekerheid: frustrerend voor het bevoegd gezag, de aanvragers, appellanten en ook voor drukbezette rechters.

AEEA-monitoring in één keer op de kaart

E-Scrap.jpg

Het zou de garantie moeten zijn voor een hoop rumoer: een rekenmodel om te bepalen of producenten voldoen aan de recyclingdoelstelling. Maar niet voor AEEA. Integendeel. Zelfs de Europese milieubeweging grijpt het model aan om te pleiten voor maatregelen.

Nederlands grootste WKK-installatie op biogas levert stadswarmte

orga_3196.jpg

Voor het eerst levert een commerciële onderneming 100 procent duurzame warmte aan het stadswarmtenetwerk in het noordwesten van Amsterdam. Een slim, maar eenvoudig idee maakte dat de business case ineens voor alle partijen interessant werd. “Hoewel diepe zakken wel nodig zijn in de opstartfase, evenals de bereidheid om geduld te hebben voordat investeringen renderen”, aldus Martin Buijck, projectdirecteur van Westpoort Warmte.

Door de ogen van... Marc van Buijtene

marc van buijtene - ogen 004.jpg

Marc van Buijtene, algemeen directeur Van Vliet Contrans in Wateringen

Opnieuw de printer in

Van Klaveren 2.jpg

Nederlanders stoppen jaarlijks zo'n acht miljoen cartridges in hun printers, waarvan bijna een kwart bestaat uit hervulde cartridges. Van Klaveren CCC, waarbij de drie C's staan voor Cartridge Collection Centre, is één van de bedrijven die lege cartridges inzamelt, sorteert en verkoopt aan hervul- en revisiebedrijven. Inmiddels zamelt het bedrijf ook afgedankte mobiele telefoons en ICT-apparatuur in.

Toetsingsmoment statiegeld krijgt steeds meer gestalte

kleine petflesjes.jpg

Na weken van discussie over cijfers en twee debatten in de Tweede Kamer, waarin de staatssecretaris het eigenlijk niet over die feiten wilde hebben, lijkt het groenlichtmoment voor afschaffing van het statiegeld tijdens de plenaire behandeling op 12 april in de Tweede Kamer dan toch gestalte te hebben gekregen.

“Grondstoffenefficiëntie is grands travaux voor Europa”

Foto SITA Rotterdam D66.jpg

De route naar een 'resource efficient' Europa ligt in publiek-private samenwerking, waarbij stakeholders niet bang moeten zijn om zich te committeren. Een Schengengebied voor afval moet verdere schaalvergroting naar Europees niveau mogelijk maken.

Door de ogen van... Peet de Bruijn

Peet de Bruijn 004.jpg

Consultant De Bruijn advies en realisatie Pijnacker

Interbellum van de afvalmarkt

De verwerkingsprijs voor restafval daalde het afgelopen jaar tot een haast onvoorstelbaar laag niveau. Dat lijkt ook de bodem te zijn geweest, althans voorlopig. Voor de middellange termijn is de situatie nog ongewis. Veel factoren hebben een onzeker effect op de prijsontwikkeling.

Onbevoegd gezag

Stijn Boot (advocaat) web4.jpg

Voor handhaving en vergunningverlening is van belang wie het bevoegd gezag is. Een besluit van een ander is onbevoegd genomen en zal leiden tot vernietiging. In de regel dient dan opnieuw, en nu door de bevoegde instantie, te worden besloten. De vertraging, en dus schade, kan groot zijn.

Vissen in nieuwe vijvers

Meer dan ooit worstelen bestuurders in de branche met hun bedrijfsstrategie. De markt verandert snel. Waardecreatie uit reststromen, een steeds verdergaande scheiding, herschikking van de rol van de overheid en die van het bedrijfsleven, kritischer wordende klanten en toenemende concurrentie spelen een steeds grotere rol. Dat afvalbedrijven daarop moeten inspelen is niet alleen noodzaak, het biedt ook kansen.

Van allrounders 'purpose build' machines maken

Industrial shredders 7.jpg

Metso heeft M&J shredders in verschillende maten en soorten, zowel mobiel als stationair. Het bedrijf is gespecialiseerd in het vinden van oplossingen voor specifieke aanvragen.

Raamakkoord verpakkingen nog geen gelopen race

raamakkoord.jpg

Na lang wachten is het voorstel voor een tweede Raamakkoord verpakkingen dan toch verschenen, net op tijd voor de behandeling in de Tweede Kamer. Klapstuk is de afschaffing van de statiegeldverplichting per 2014. Kamerleden dragen het voorstel in meerderheid, maar dat ligt waarschijnlijk anders bij de gemeenten.

Volautomatische elektronicarecycling

Sims- Kik.jpg

De recycling van elektrische apparaten maakt een forse modernisering door. Handen komen er nauwelijks nog aan te pas. Alle apparatuur gaat de shredder in, waarna de snippers automatisch worden gescheiden in bruikbare deelstromen. In Eindhoven staat één van de fabrieken van Sims Recycling Solutions, in Nederland veruit de grootste recycler van elektronica.

Kabels bij de Hoge Raad

veldhoven-fc.jpg

De nieuwe Evoa kent voor de export van kabels een milder regime dan de oude verordening. Betekent deze wijziging dat in bepaalde oude zaken nieuw recht moet worden toegepast? Een verdachte besloot zijn zaak te beproeven.

Afvalsector digitaal eensgezind

Het kost vaak veel moeite en dus geld om alle afzonderlijke ICT-oplossingen die de diverse partijen in de afvalsector gebruiken te laten communiceren. Het wordt tijd dat de brancheverenigingen de touwtjes zelf in handen nemen.