Artikelen


Er zijn 1674 items gevonden.

Sorteren op  

Isgo en de geheime pap

Binnen de tijdspanne van een jaar vervielen zowel het inzamel- als het verwerkingscontract van de vier gemeenten Goedereede, Dirksland, Middelharnis en Oostflakkee op het eiland Goeree-Overflakkee. Die gelegenheid grepen de gemeenten aan om het afvalbeheer eens over een volstrekt nieuwe boeg te gooien.

Een spook uit het verleden

Stijn Boot (advocaat) web4.jpg

Een omwonende van de stortplaats Nauerna in Assendelft heeft de gemeente verzocht handhavend op te treden tegen Afvalzorg Deponie BV, de vergunninghouder van de stortplaats. Volgens de omwonende zijn de activiteiten in strijd met het bestemmingsplan.

Trendbreuk niet nodig voor realisatie van Atsma's ambities

In 2011 heeft Omrin samen met haar gemeenten een recyclingpercentage van het huishoudelijk afval gerealiseerd van 62 procent. Daarmee is de landelijke recyclingdoelstelling voor huishoudelijk afval al ruim voor de deadline van 2015 gerealiseerd. De succesformule bestaat uit een unieke combinatie van bron- en nascheiding.

Door de ogen van... Geert Jan Pastoor

Geert Jan Pastoor Ogen.jpg

Geert Jan Pastoor, directeur Pastoor Consult te Sleen/deeltijd commercieel directeur E.ON.

Rutte II wil brug bouwen naar 2020

Wilma Mansveld 3.jpg

Bruggen bouwen, dat wil het nieuwe kabinet doen met het pas gesloten regeerakkoord. Voor de afvalsector betekent dat in de eerste plaats een brug naar 2020, wanneer 16 procent van de energie duurzaam moet zijn. Maar terwijl de bouwtekening daarvoor de tekentafel nog niet had verlaten, maakte het statiegelddebat ook in de nieuwe politieke constellatie een korte comeback.

Maar toch is het de zoon van m'n vader

Reijerkerk, Marien (TLN) 2006-12 (02).jpg

Kijk, zo helder als deze uitspraak van Snip en Snap is het ook in afvalland. Toch? Nou ja voor u dan die middenin het afval staat. Alhoewel ik daar sinds kort anders tegenaan kijk.

Attero gaat niet naar de eerste de beste

Nu de gemeenten geen interesse hebben om in te stappen, is de omvorming van Attero tot een publiek bedrijf van de baan. Voorlopig is de toekomst voor het bedrijf dus onzeker. De aandeelhouders leunen intussen rustig achterover, maar de grote meerderheid wil het bedrijf uiteindelijk wel verkopen. De vraag die nu voorligt is hoeveel haast daarbij wordt gemaakt.

Honderd jaar industriële afvalverbranding in Nederland

ovens R'dam 1912.jpg

In 2012 kennen we al honderd jaar industriële afvalverbranding in Nederland. De discussies rondom verbranden van afval waren begin 1900 niet zo veel anders dan nu. Ook toen werden budgetten overschreden en roerden voor- en tegenstanders van hergebruik van grondstoffen zich flink in kranten en tijdschriften.

Biomassamarkt in de groei

Fotolia_35661408_S.jpg

Biomassa is in trek; de komende decennia zijn grote hoeveelheden biomassa nodig, waarbij houtachtige stromen een grote rol zullen spelen. Biomassalevering is een nog verse en prille markt, met alle kansen, prijsfluctuaties en risico's van dien.

Onnodig knippen en plakken

knippen en plakken.jpg

Ondernemingen in de afvalcontainerbranche zijn steeds vaker verbaasd over de aanbestedingen die zij onder ogen krijgen: aanbestedingen die slechts een deel van een opdracht bevatten, terwijl het resterende deel onderhands aan een derde wordt gegund. Maar ook het tegenovergestelde komt voor; opdrachten die bestaan uit onderdelen die naar hun aard op zichzelf staan, maar toch als geheel worden aanbesteed. Zowel het 'onnodig knippen' als het 'geforceerd bundelen' druist veelal in tegen de logica en rechtvaardigheidsgevoelens van inschrijvers.

Innovatie en specialisme

Foto6.JPG

Momenten van innoveren zijn momenten van onschatbare waarde. Ongekende krachten, visie, ideeën, kennis, dromen en praktijkervaring worden samengebracht tot een nieuw fenomeen.

Als laatste kwikrecyclaar het licht uitdoen

Claushuis.jpg

Het bedrijf M&R Claushuis richt zich in Zeewolde op 'exotische' metalen, zoals selenium, indium en antimoon. Opvallende exoot is het giftige kwik, waarvoor Brussel een stevig uitsterfbeleid voert. Als kwikrecyclaar heeft directeur Koen 't Hoen een duidelijk doel: “Ik wil de laatste zijn.”

Uit de lade en afgestoft

Linden, Paul van der (TLN) 2006-02 ( nr 1).jpg

'Over de rug van de private inzamelaar' had de kop ook kunnen zijn. Hoezo? Met de gewijzigde Mededingingswet zijn er weliswaar duidelijke gedragsregels voor “bijklussende” overheden, maar de praktijk is weerbarstig. Het dossier markt en overheid leeft weer als nooit tevoren.

Uit het oog, dus uit het hart?

Stijn Boot (advocaat) web4.jpg

Een afvalcontainer voor huishoudelijk afval, ook ondergronds, blijft letterlijk en figuurlijk een ding. Uit de rechtspraak blijkt dat, ondanks de bekendheid van het fenomeen en de noodzaak ervan, het nimby-argument (“not in my backyard”) de drijfveer blijft van verzet tegen de realisatie van containers.

Zorgelijke end-of-waste-criteria bio-afval in de maak

dreamstime_l_15592017.jpg

Het derde werkdocument met de end-of-waste-criteria voor bio-afval ligt op tafel. Blij worden ze er in Nederland echter niet van. "Compost heeft hier een buitengewoon goed imago. Het voorstel dat er nu ligt, veroorzaakt tumult. We hebben veel te verliezen."

Afvalbedrijven sceptisch over veiligheidsladder

arbo en kwaliteit (veiligheidsladder).jpg

Aannemers die extra veilig werken krijgen voorrang bij ProRail bij aanbestedingen. Vanaf januari 2013 treedt 'de veiligheidsladder' in werking. Grote vraag: is dit meetinstrument ook geschikt voor de afvalsector? Is daar behoefte aan? Vooralsnog zien de gecertificeerde afvalbedrijven geen meerwaarde. Het kost alleen maar tijd en geld.

Privaat geld in private handen

Vanaf 2013 treedt de nieuwe Raamovereenkomst verpakkingen voor een periode van tien jaar in werking. De vereiste derde handtekening onder het akkoord, die van de VNG, ontbreekt nog. De nieuwbakken Stichting Afvalfonds Verpakkingen weerhoudt dat er echter niet van om voorbereidingen te treffen voor de uitvoering. Directeur Cees de Mol van Otterloo: “Wij hebben een juridisch bindende overeenkomst met de Rijksoverheid en die zie ik niet meer veranderen.”

Door de ogen van... Berrie den Ouden

berrie den ouden ogen.jpg

Berrie den Ouden, directeur Den Ouden Groep, Schijndel en bestuurslid Branche Vereniging Organische Reststoffen (BVOR).

Buigen of barsten in de branche

dreamstime_l_9275621.jpg

De economische crisis trekt diepe sporen in de afvalbranche. Nu de bouwmalaise zich verder verdiept, komt er voorlopig geen einde aan de vechtmarkt van krimpende volumes en prijsdruk. Het aantal faillissementen valt tot nu toe mee. Terwijl de saneringen bij de grootste afvalbedrijven zich op de voorpagina's van de kranten afspelen, is het ook in het deel van de sector dat buiten het oog van publiek en media valt, buigen of barsten.

Wederom oud papier naar China

veldhoven-fc.jpg

In de praktijk is bijna geen enkele partij afval 100 procent schoon. Het stellen van percentages is echter doorgaans arbitrair. De aanheftekst van de groenelijst is het enige houvast dat de Inspectie Leefomgeving heeft bij de beoordeling van “vervuilde” partijen.