Archief van artikelen en berichten


Zoek in

Er zijn 515 items gevonden.

Sorteren op  

Utrechts afval voorlopig naar Attero en AVR

Fotolia_112666946_S.jpg

Attero en AVR zijn de grote winnaars geworden van de aanbesteding van de verwerking van het restafval en gft uit de provincie Utrecht. Mits er in de alcatelperiode geen complicaties optreden.

Utrechtse Heuvelrug wil containers leasen

20161107_145128.jpg

Een nieuwe stap in het betalen voor gebruik in plaats van eigendom: de gemeente Utrechtse Heuvelrug wil afvalcontainers leasen.

'Via-via inbesteding' van Bar-afval een kunstgreep?

Fotolia_201848116_S.jpg

Is de quasi-inbesteding van de afvalverwerking van de Bar-gemeenten via Irado bij Afvalsturing Friesland een kwestie van legitieme contractvrijheid? Of gaat het hier om een kunstgreep waarmee de gemeenten de aanbestedingsplicht hopen te omzeilen?

Rotterdam oriënteert zich op toegang- en registratiesysteem

Fotolia_44004467_L.jpg

Medio 2020 wil de gemeente Rotterdam een opdracht voor de levering van toegang- en registratiesysteem voor afvalcontainers in de markt zetten. Ter voorbereiding consulteert de gemeente nu eerst de markt.

Defensie onderzoekt afvalbeheer in missiegebieden

Fotolia_51671482_S.jpg

Het ministerie van Defensie wil kijken of het mogelijk is afvalverbranding met energieterugwinning in te zetten in missiegebieden.

Bar gunt Renewi verwerking 3 kton grof huishoudelijk afval

Fotolia_30708701_S.jpg

Bar Afvalbeheer heeft in Renewi een marktpartij gevonden om 3 kton grof huishoudelijk afval te verwerken. Ook voor gft- en snoeiafval, glas en oud papier en karton zijn partijen gevonden.

Circulus-Berkel zet verwerking gft in de markt

inzamelen keukenafval deventer.jpg

Circulus-Berkel zoekt een partner voor de verwerking van circa 58 kton gft-afval uit de negen gemeenten, die bij het publieke afvalbedrijf zijn aangesloten.

Aanbesteding verwerking bodemas AEB ingetrokken

Heros Sluiskil 20170608-05.jpeg

AEB heeft besloten de aanbesteding voor de verwerking van bodemas, die eerder dit jaar werd gestart, in te trekken.

Utrecht oriënteert zich op elektrische inzamelvoertuigen

elektrisch rijden.jpg

De gemeente Utrecht wil ter voorbereiding op een aanbesteding met marktpartijen om tafel over de aanschaf van elektrische afvalinzamelingsvoertuigen voor inzet in de binnenstad.

Breda zamelt in 2020 afval Etten-Leur in

Fotolia_200609719_S.jpg

De gemeente Etten-Leur is er niet in geslaagd om via een Europese openbare aanbesteding een partner te vinden voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval uit de gemeente. Breda moet de gemeente uit de brand helpen.

Indaver gaat Haags gft-afval verwerken

Fotolia_93712755_S.jpg

Indaver gaat vanaf 1 maart 2020 voor ten minste vier jaar het gft-afval van de gemeente Den Haag verwerken. Deze afvalstroom zal van groot belang zijn voor het al dan niet halen van de gemeentelijke doelstellingen rond afvalscheiding.

Inzameling Venlo blijft bij Renewi

Een aanbestedingsprocedure brengt geen verandering in de huisvuilinzameling in Venlo: Renewi blijft het afval ophalen.

Verwerking restafval Den Haag blijft in vertrouwde handen

AVR.jpg

De komende jaren zal AVR het fijn huishoudelijk restafval van de gemeente Den Haag blijven verwerken.

Drie partijen gaan Belgisch P+MD sorteren

Fotolia_198723119_S.jpg

Indaver, Prezero en Suez zijn de partners van Fost Plus die de 140 kton P+MD van verschillende Vlaamse intercommunales en Brussel.net 9 jaar lang mogen gaan sorteren.

Actieagenda Beter Aanbesteden krijgt een vervolg

Fotolia_200609719_S.jpg

De Actieagenda Beter Aanbesteden, met daarin 23 acties voor het verbeteren van aanbesteden in de praktijk, is afgerond. Betrokken ondernemersorganisaties en overheden gaan echter werk maken van een vervolgprogramma.

Rijnmondse gemeenten zoeken nieuwe verwerker restafval

20190521_151743.jpg

De gemeenten Brielle, Maassluis, Nissewaard, Westvoorne en Hellevoetsluis zijn op zoek naar een partij die vanaf 2020 hun restafval wil verwerken.

Prorail gunt verwerking ballast materiaal aan GBN Groep

spoorballlast.jpg

Spoorinfrabeheerder Prorail heeft de acceptatie, keuring en verwerking van 210 kton mogelijk PFAS-houdend ballastmateriaal gegund aan de GBN Group. Dat ging met gezwinde spoed door nieuw beleid uit Den Haag.

Bar brengt recyclebare stromen naar de markt

Fotolia_112666946_S.jpg

De NV Bar, de afvalorganisatie van de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk, brengt met vier verschillende aanbestedingen een veelheid aan stromen op de markt.

Cure gunt levering ondergrondse containers aan Sidcon

Helfheuvel Den Bosch 24-6-2009 004.jpg

Sidcon mag tachtig ondergrondse perscontainers gaan leveren aan Cure. VConsyst levert circa duizend reguliere ondergrondse containers.

BeePro aan de slag met stofprobleem Twence

20161221_162150.jpg

Bij het scheiden van bouw- en sloopafval, grof huishoudelijk afval en bedrijfsafval komt in de scheidingshal bij Twence zeer veel stof vrij. BeePro mag dit probleem op een milieuvriendelijke manier gaan oplossen.