Archief van artikelen en berichten


Zoek in

Er zijn 2158 items gevonden.

Sorteren op  

Gemeenteraad Oss akkoord met diftar

26772743_s.jpg

De gemeenteraad van Oss heeft veel kritiek op de nieuwe plannen voor afvalinzameling, maar heeft er toch mee ingestemd. Een pilot moet de pijn verzachten.

Doetinchem wil diftar per 2022

Fotolia_70705137_S.jpg

Met diftar en extra containers voor pmd wil de gemeente Doetinchem de hoeveelheid restafval fors terugdringen.

'Inzamelpercentage AEEA bevestigt noodzaak Stichting Open'

computers-814257_1280.jpg

Stichting Open ziet in de inzamelcijfers van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) over 2019 een bevestiging van de noodzaak van haar eigen bestaan.

Cranendonck beproeft tariefzak restafval

Fotolia_9967769_M.jpg

De gemeente Cranendonck start in oktober met een proef waarbij restafval in een speciale tariefzak ingezameld wordt.

Meer opk niet zijnde verpakkingen gerecycled

newspapers-3488861_1280.jpg

89 procent van het nieuw op de Nederlandse markt gebrachte papier en karton dat geen verpakking is, is in 2019 ingezameld en gerecycled. Dat betekent een stijging van 3 procentpunten ten opzichte van 2018.

College Noordwijk wil Meerlanden als inzamelaar

meerlanden-2014(online).jpg

Het college van de gemeente Noordwijk wil vanaf 2022 samenwerken met één afvalinzamelaar. In haar ogen past Meerlanden het best bij de fusiegemeente.

Inzamelfrequentie restafval in Twenterand blijft intact

_STS9645.jpg

De gemeente Twenterand gaat de huidige inzamelfrequentie niet terugschroeven. Het plan om het aantal ledigingen te halveren naar eens per acht weken is van tafel.

Haarlemse Schillenfiets haalt keukenafval op

Schillenfiets - ondernemers - Jurriaan Hoefsmit.jpg

Sinds deze week rijdt de Schillenfiets door het centrum van Haarlem. Een initiatief van de gemeente Haarlem, Spaarnelanden en de Groene Lobby.

Suptocht vestigt aandacht op afvalscheiding op school

4343-007d061b61cca469b19f6d11353e7702.jpeg

Milieuactivist Merijn Tinga, beter bekend als de Plastic Soup Surfer, is na een suptocht van 550 kilometer vandaag aan het einde van zijn tour door Nederland gekomen. Met zijn tocht vroeg hij aandacht voor afvalscheiding op school.

Afvalstoffenheffing gaat in Westland fors omhoog

800px-Westland_municipality_flag.png

Nu de bodem van de reserves bij de gemeente Westland zijn bereikt, moeten de tekorten voor afvalbeheer uit de afvalstoffenheffing worden aangevuld. Die tekorten nemen ook nog flink toe.

Neemt Twenterand afscheid van Rova?

20180601_134509.jpg

In de gemeenteraad van Twenterand gaan er stemmen op een alternatief voor Rova te onderzoeken.

Voorlopig nog geen nascheiding in Delft

IMG_0332.JPG

Het nieuwe inzamelen wordt met het nodige maatwerk verder uitgebreid in heel Delft. Dat betekent dat Avalex in ieder geval niet vóór 1 januari 2022 het Delftse restafval gaat laten nascheiden.

's-Hertogenbosch gaat pmd scheiden

20190604_083516.jpg

Inwoners van de gemeente 's-Hertogenbosch produceren jaarlijks gemiddeld 200 kilo restafval per persoon. De inzet van een aparte pmd-container en het minder vaak legen van de restafvalcontainer moeten deze hoeveelheid verminderen.

Oisterwijk laat afvalinzameling bij Afvalstoffendienst Den Bosch

26772743_s.jpg

De Afvalstoffendienst van Den Bosch gaat ook de komende jaren het huishoudelijk afval inzamelen in de gemeente Oisterwijk.

Westerwolde vanaf 2021 over op nascheiden

SBI - plastic geperst in baal_800_600.jpg

De gemeenteraad van Westerwolde heeft ingestemd met een nieuw afvalbeleid voor 2021-2026. Dat betekent een einde aan de bronscheiding van pmd, maar niet helemaal.

1.700 kinderen uit Bergen gaan plastic scheiden op school

Schoolkinderen uit Bergen starten met afval scheiden.jpg

Op 11 basisscholen in Bergen starten kinderen met het scheiden van plastic, blik en drankpakken op school. Ook gaan zij hun schoolomgeving schoonhouden door het zwerfafval op te ruimen.

Chips in Avri-containers moeten bewoners beter laten scheiden

111201 vuilniswagen Avri nieuw logo.JPG

Avri is van plan om chips in containers voor huishoudelijk afval in te voeren om de afvalscheiding te verbeteren. Dit moet leiden tot een betere kwaliteit van de ingezamelde afvalstromen.

Oss voert diftar in per 2022

14268433_s.jpg

De gemeente Oss wil per 2022 diftar invoeren, waarbij bewoners per lediging van de restafvalcontainer gaan betalen. Omdat er ook structurele tekorten zijn, betekent het wel een flinke lastenverhoging voor de inwoners.

Attero: 70 procent pmd te zwaar vervuild

Fotolia_198723119_S.jpg

Attero roept gemeenten op om meer te sturen op kwaliteit bij de inzameling van pmd. Het grootste deel van de stroom is nu te zwaar vervuild.

Delftse studenten krijgen pmd-containers

IMG_0332.JPG

Avalex gaat in tien studentenflats in Delft containers voor pmd plaatsen. Een milieubewuste student bracht het balletje aan het rollen.

  │1  2  3  5  10  29  108  │    Volgende