Archief van artikelen en berichten


Zoek in

Er zijn 196 items gevonden.

Sorteren op  

Zwaan-kleef-aan-effect bij publieke inzameling

inzamelkaart 2021.png

In 2021 zetten de langjarige trends in de inzameling van huishoudelijk restafval zich onverminderd door. Het aandeel private bedrijven is verder afgenomen en ook is de consolidatie weer een stap verder. Opvallend dit jaar zijn de verlengingen door gemeentelijke herindelingen.

'Grondstofproblemen tot in de zomer'

Fotolia_125460495_S.jpg

Producenten van rubber en kunststof producten ervaren nog steeds ernstige knelpunten in de toelevering van grondstoffen. Branchevereniging NRK wijst hen opnieuw op de inzet van recyclaat als mogelijke oplossing.

Milieusector groeit gestaag door

Fotolia_40172058_S.jpg

Onder meer door de energietransitie wordt de milieusector in Nederland steeds groter. In de afvalsector komt dit vooralsnog echter mondjesmaat tot uiting.

Samenwerking moet chemische industrie circulair maken

Fotolia_90379285_S.jpg

Brightlands Chemelot Campus heeft een samenwerkingsovereenkomst met ISC3 getekend om de chemische industrie duurzaam en circulair te maken.

Grondstoffentekort impuls voor vraag naar kunststofrecyclaat?

Fotolia_125460495_S.jpg

Nederlandse ondernemers in de rubber- en kunststofindustrie signaleren net als elders in Europa vele force majeure verklaringen van grondstofleveranciers. De NRK adviseert leden om waar dat kan en mag over te gaan tot de inzet van recyclaat voor producten.

Over de eigen grenzen heen kijken

Deel van verwerkingslijn RetourMatras in Alphen aan den Rijn.jpg

Als sector banker energy bij ABN Amro kijkt Arnold Mulder onder meer naar het schaalbaar en financierbaar maken van duurzame en circulaire verdienmodellen. Want er kan wel technisch potentieel zijn, maar het daadwerkelijk benutten daarvan blijkt vaak behoorlijk complex.

'Plastic-investeringen van olie-industrie in gevaar'

dreamstime_m_10312128.jpg

Zo'n 340 miljard euro aan investeringen van de olie-industrie komen in gevaar. Ze wil de plasticproductie met een kwart uitbreiden, terwijl wereldwijd de druk groeit om minder plastic te gebruiken.

Afvalsector krimpt met 0,7 procent

144131462_m.jpg

In het tweede kwartaal van 2020 is de sector 'Water en afval' met 0,7 procent gekrompen. Ook het aantal openstaande vacatures is gedaald.

Prijsdaling olie kleiner, afzetprijzen industrie minder laag

afzetprijzen-industrie-n.jpeg

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in juni gemiddeld 5,4 procent lager dan in juni 2019, meldt het CBS. Een maand eerder waren de producten van de industrie nog 7,9 procent goedkoper dan een jaar eerder.

Productie gevaarlijk afval in Duitsland neemt toe

Fotolia_27097366_S.jpg

Van 2015 tot 2020 is er meer gevaarlijk afval in Duitsland ontstaan. Lag de productie in 2015 nog op zo'n 22 Mton (inclusief import), in 2019 was dit gestegen naar bijna 24 Mton.

Private inzamelmarkt verschiet van kleur

grootste inzamelaars kaart.jpg

Lange tijd bleef Remondis op de achtergrond in Nederland als het gaat om de inzameling van huishoudelijk afval. In 2020 wordt dat anders. Echter, de inzamelmarkt voor restafval krimpt, zeker voor private partijen. Waar overheden meer en meer de samenwerking zoeken, gaan afvalbedrijven anders tegen aanbestedingen aankijken.

Engelse export van RDF naar Nederland bijna gehalveerd

lossing schip met buitenlands RDF in Moerdijk 02.jpg

In de eerste twee maanden van 2020 is er vanuit Engeland 128.255 ton RDF geëxporteerd naar Nederland. In dezelfde periode vorig jaar was dat nog 240.433 ton.

Afval in tijden van corona: vitale sector, maar keten kraakt

wash-hands-4906750_1280.jpg

Net als in Nederland wordt afvalbeheer ook in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk aangemerkt als vitale sector. Desondanks lijdt de afvalinzameling wel onder de verspreiding van het coronavirus. Vooral de inzameling van oud papier stokt op veel plaatsen, wat tot ketentekorten kan leiden.

Recyclingsector bezorgd over minder ingezamelde materialen

Fotolia_124517643_S.jpg

De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen hebben geleid tot bezorgdheid bij de Europese recyclingsector.

Impact corona op afvalsector tekent zich langzaam af

97984168_s.jpg

Om de verspreiding van het coronavirus te beperken, is Nederland grotendeels dicht gezet. De afvalinzameling gaat echter door. Als het aan brancheverenigingen MRF en FNOI ligt, moet ook de recycling van afval worden voortgezet. Die oproep krijgt internationaal bijval.

Merendeel van de kringloopbedrijven is nog open

BKN kringloopwinkel.jpg

De kringlooporganisatie Kringloop Den Haag is een initiatief gestart waarbij ze voedselbanken ondersteunt. Door het coronavirus kampen voedselbanken met een tekort aan vrijwilligers.

Onderzoek naar beschermen van grondstoffenmarkten

image_filter.png

Wageningen University & Research (Wur), de Europese organisatie voor kernonderzoek (Cern) en het Commodity Risk Management Expertise Center (Cormec) slaan de handen ineen om grondstoffen- en financiële markten te beschermen.

Bir waarschuwt voor moeilijke papiermarkt

20181120_084815.jpg

"Het is een nieuw jaar, maar er zijn nog geen nieuwe trends." Papierinzamelaars en -recyclers hebben het wereldwijd nog steeds moeilijk.

'Extreem moeilijke situatie' oudpapiermarkt baart EuRIC zorgen

Papierpers Van Munster Recyclers.JPG

Doordat tal van Europese papierfabrieken eind dit jaar 'downtime' nemen en China veel strengere eisen stelt aan geïmporteerd papier, raakt de oudpapiermarkt ernstig uit balans. Overheden moeten snel ingrijpen, vindt EuRIC.

'Markt voor bioplastics blijft groeien'

groene groei.jpg

De mondiale markt voor bioplastics gaat in de komende vijf jaar met meer dan 15 procent groeien. Tenminste, dat verwacht European Bioplastics, de vereniging van Europese producenten van deze plastics.

  │1  2  3  5  7  10  │    Volgende