Archief van artikelen en berichten


Zoek in

Er zijn 807 items gevonden.

Sorteren op  

'Nederland wil gevolgen recyclen en verwijderen zzs vergelijken'

Fotolia_27097366_S.jpg

Om te bepalen of recyclen of verwijderen de beste optie is voor producten met zeer zorgwekkende stoffen (zzs) wil Nederland een analysemethode ontwikkelen gebaseerd op de gehele levenscyclus.

Raamwerk moet circulair gebouwde omgeving versnellen

Fotolia_122737932_S.jpg

Samen met Metabolic, SGS Search en Circle Economy heeft Dutch Green Building Council een nieuw strategisch raamwerk ontwikkeld, met indicatoren om circulaire gebouwen beter te evalueren.

Papierindustrie pleit voor meer gescheiden papierinzameling

Tetra_pak_New_packaging.jpg

Meerlaagse papieren verpakkingen, drankenkartons en papieren verpakkingen met voedselresten moeten gescheiden van standaard papier en karton worden ingezameld om te zorgen voor een hoge kwaliteit van gerecycled papier.

'Onderzoek naar plastic soep rond verondiepingsprojecten'

Oranje plastic langs Maas.png

Tweede Kamerleden Cem Laçin en Henk van Gerven (SP) willen dat staatssecretaris Stientje van Veldhoven een onderzoek start naar de plastic soep rond verondiepingsprojecten in Nederland.

Data delen over reststromen metropoolregio

Fotolia_83838829_S.jpg

Om circulaire processen te stimuleren, is informatie over verschillende grondstofstromen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) beschikbaar gesteld in een open-source database.

'Strengere EU-regelgeving nodig rond microplastics'

Fotolia_115210360_S.jpg

Door hiaten in de chemische- en productregelgeving van de Europese Unie is er te weinig regelgeving voor microplastics en slecht biologisch-afbreekbare polymeren als het gaat om milieurisico's.

PBL: 'Vraag naar eco-innovatie afhankelijk van milieubeleid'

Fotolia_49382063_S.jpg

Zelfs in sectoren waar marktvorming voor eco-innovatie al decennia zichtbaar is, is de vraag naar eco-innovatie in hoge mate afhankelijk van milieubeleid.

'Papier wereldwijd het meest gerecycled'

DSC_0007.JPG

Papier is het materiaal dat wereldwijd het meest wordt gerecycled. Het percentage papieren producten dat wordt gerecycled lag in 2017 op 72,3 procent.

Chemische industrie moet plasticafvalbedrijven ondersteunen

plastic flessen.jpg

Als er echt wereldwijd werk wordt gemaakt van inzamelen en recyclen van kunststoffen, dan nemen de volumes zo snel toe dat de afvalsector dat niet aan zal kunnen. Voorlopig niet althans.

Essaybundel: 'Verduurzaming, en nu de kosten nog!'

Fotolia_54363060_S.jpg

Een nieuwe essaybundel beschrijft verschillende financiële aspecten die samenhangen met de verduurzamingsopgave voor lokale besturen. Raymond Gradus schrijft hierin een 'kritische reflectie' op het huishoudelijk afvalbeleid.

Geld maken met reststoffen: een handleiding

Hoe zet je afval of restafval om in producten of materialen die ook nog geld opleveren? Het onderzoeksprogramma Urban technology van de Hogeschool van Amsterdam heeft er een stappenplan voor ontwikkeld.

RIVM: 'Versnelling nodig om Vang-doelen te halen'

Kunststof A4 HR.jpg

De planning om in tien jaar tijd, van 2012 tot 2022, de hoeveelheid gestort en verbrand afval te halveren, ligt niet op koers. Ook het scheiden van huishoudelijk afval blijkt een stevige uitdaging.

'Plastic: liever herbruikbaar dan biologisch afbreekbaar'

Fotolia_187739349_S.jpg

Biobased of biologisch afbreekbare plastics hebben geen milieuvoordeel ten opzichte van conventioneel geproduceerde plastics. Daarnaast ontbinden ze in een vergelijkbaar tempo.

Zorgen bij Europese AEC's over Aziatische invoerbeperkingen

20161221_162041.jpg

Hoewel de zaken voor exploitanten van Europese afvalenergiecentrales (AEC's) nog steeds goed gaan, vragen ze zich af hoe de Aziatische importstop op bepaalde afvalstromen de capaciteit van AEC's gaat beïnvloeden.

'Boete en beloning helpen bij producentenverantwoordelijkheid'

Fotolia_57862596_S.jpg

Boetes en beloningen, maar ook minder grondstoffen in verpakkingen die beter te recyclen zijn. Dit zijn volgens Suez twee van de tien fundamentele principes om te komen tot een producentenverantwoordelijkheidssysteem in het Verenigd Koninkrijk.

Zwerfafval in top-3 ergernissen buitenruimte

Openbare-Ruimte.jpg

Nederlanders beoordelen de kwaliteit van de buitenruimte met een ruime voldoende. Toch zijn er ook ergernissen. De grootste zijn hardrijders, zwerfafval en hondenpoep.

PBL: 'Realiseren circulaire ambities lastig zonder extra geld'

Fotolia_86198256_S.jpg

De overheid heeft de eerste contouren van de transitie naar een circulaire economie geschetst, maar om de transitie te versnellen is nadere uitwerking en concretisering nodig van het circulaire-­economiebeleid én extra geld.

Vier AMvB's Omgevingswet gepubliceerd

Fotolia_134837857_XS.jpg

De vier algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) van de Omgevingswet zijn afgelopen week gepubliceerd in het Staatsblad.

Vraag naar grondstoffen voor kunststof en metalen stijgt

flakes&granulaat 01.jpg

In de toekomst zal er in Nederland een aanzienlijke toename zijn naar de grondstoffenvraag bij kunststof en metalen. Voor hout, chemische producten, kunststofmest en bouwmaterialen wordt juist een afname verwacht.

Betere regelgeving nodig voor meer circulaire bouw

Fotolia_60205464_L.jpg

Om circulaire innovatie in de bouw te bevorderen, is een aanscherping nodig van de huidige milieuprestatie-eisen voor nieuwe woningen en kantoren. Uitbreiding van de milieuprestatie-eisen kan in principe via de Omgevingswet.