Categorie: advertorial | Gepubliceerd: 04 juli 2022

Attero Wijster: Afvalbedrijf van de toekomst

Attero Wijster heeft er al een hele historie op zitten. Wie kent de Vam-trein nog die afval uit Den Haag naar Wijster bracht? Sinds de oprichting in 1929 heeft Attero zichzelf al heel wat keren opnieuw uitgevonden. Steeds worden nieuwe activiteiten toegevoegd aan ons ecosysteem waardoor het bedrijf sterker en veelzijdiger wordt.

Jaarlijks produceert Attero maar liefst 25 miljoen m3 groengas met als belangrijkste locatie Wijster. Dit is genoeg om meer dan 20.000 huishoudens van duurzaam gas te voorzien. Onder andere het gft wordt vergist tot biogas waarna compost wordt geproduceerd. Maar ook organisch afval dat in het restafval is beland wordt gescheiden en vergist. Gecombineerd met het biogas uit de stortplaats werkt Attero het biogas op tot groengas. We injecteren het groengas in het gasnet en vervangen daarmee 1:1 aardgas. Zelfs het bekende gasgeurtje voegen we toe. De CO2 die wordt gestript bij de groengasproductie vangen we af en zetten we in bijvoorbeeld de glastuinbouw in.

Attero’s groengashub is met een biogasverzamelleiding verbonden met bedrijven in de regio die ook biogas produceren. Ook is er een directe groengasleiding naar het Shell tankstation in Pesse zodat de Drentse bewoners groengas kunnen tanken uit hun eigen gft. Door de enorme groengasproductie overvoedde Attero regelmatig het lokale gasnet dat op 8 bar druk werkt. Om te voorkomen dat we groengas moesten affakkelen hebben we samen met Gasunie en Enexis een innovatieve gasbooster gerealiseerd. Bij overvoeding van het 8 bar net comprimeert deze het groengas tot 40 bar zodat het landelijk kan worden gedistribueerd.

Plastic recycling hub

Met enige trots zien we dat we verzoeken krijgen van mensen uit de hele wereld die graag Attero willen bezoeken vanwege de unieke plastic recycling hub. Attero heeft een gigantische nascheidingsinstallatie waar kunststof verpakkingsmateriaal, drankenkartons en metalen worden gescheiden uit huishoudelijk en bedrijfsmatig restafval. Het verpakkingsmateriaal wordt vervolgens direct tot monostromen (zoals pet, PE en PP) gesorteerd in de naastgelegen sorteerinstallatie. De sorteerinstallatie sorteert ook brongescheiden pmd voor veel gemeenten.

Opening van Attero's Polymeren Recycling Plant Wijster door Frans Timmermans en Paul Ganzeboom.

De grootste verpakkingsstroom is de foliestroom. Deze is tevens moeilijk recyclebaar omdat dit op een dun materiaal relatief veel vuil en vocht bevat. Daarom investeerde Attero in de innovatieve Polymeren Recycling Plant die Frans Timmermans in 2019 opende. Deze folierecyclinginstallatie heeft meerdere wasstappen, waaronder een hete wasstap, waarna de gewassen folies geëxtrudeerd worden tot nieuwe korrels. De naastgelegen afvalenergiecentrale van Attero warmt het waswater op, wat de duurzaamheid verder bevordert. Samen met partners maakte Attero van deze korrels onder andere compostzakken waar dan weer compost in zit die Attero uit gft maakt.

Attero’s Energie Transitie Park

De reststromen uit de nascheiding, plastic recycling en compostering gaan naar de afvalenergiecentrale om stoom te produceren. De stoom leveren we via een stoomleiding aan het Energie Transitie Park. Dit is het bedrijventerrein waar Attero grond beschikbaar stelt aan bedrijven die duurzame warmte willen inzetten in hun bedrijfsprocessen. Bedrijven zoals Noblesse gebruiken de stoom om stoffen in te drogen. Attero heeft de ambitie om de komende tijd meer bedrijven aan te trekken die van het aardgas af willen en hun productieprocessen willen verduurzamen. In de Regionale Energie Strategie van Drenthe wordt Attero bovendien genoemd als een bovenregionale warmtebron die de potentie heeft om in meerdere gemeenten warmte te leveren. Iets waar Attero graag aan mee wil werken.

Industrie vestigt zich op Attero Energie Transitie Park om duurzame warmte af te nemen.

Attero’s toekomst

De recyclingactiviteiten van Attero breiden zich elk jaar verder uit. En met de groeiende productie van onder meer secundaire bouwstoffen, bodemverbeteraars, gerecycled plastic, drankenkartons en metalen vervangen we de inzet van primaire grondstoffen en daarmee voorkomen we CO2-uitstoot. Ook met de groeiende productie van warmte, groengas en elektriciteit gaan we klimaatverandering  tegen. Deze vermeden emissies compenseren dan ook al jaren de CO2-uitstoot van Attero meer dan volledig. Activiteiten zoals verbranding en storten zullen blijven bestaan zolang het nodig is voor een beter milieu. Zolang er ergens in Europa brandbaar restafval gestort wordt, is het voor ons klimaat beter om dit te voorkomen en in een Nederlandse afvalenergiecentrale om te zetten in duurzame energie. Energie die we nota bene goed kunnen gebruiken om in Europa meer zelfvoorzienend te worden. Alleen met Europese samenwerking kunnen we klimaatverandering effectief tegengaan.

De  suggestie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dat we zouden moeten overwegen om verbrandingscapaciteit af te bouwen, brengt ons verder af van onze ambitie van een beter klimaat en milieu. Ook stortplaatsen blijven een onmisbare voorziening. Ons milieu is en blijft vervuild raken met zeer zorgwekkende stoffen, asbest, en andere schadelijke stoffen die we veilig moeten verwijderen. Daarnaast ontstaan er steeds meer en moeilijker te verwerken recyclingresiduen naarmate we meer en hoogwaardiger willen recyclen. Om het milieu schoner te krijgen en te houden zijn stortplaatsen dan ook onontbeerlijk. Attero ziet de toekomst zonnig tegemoet. Met een rijke historie en groot innovatievermogen hoopt Attero haar bijdrage alleen nog maar te vergroten.

Meer weten over Attero BV?

» Bekijk de profielpagina op AfvalOnline of ga direct naar de website


Vakblad Afval! mei 2022 (nummer 3)