Categorie: advertorial | Gepubliceerd: 10 mei 2005

Gips nu honderd procent recyclebaar

Gips Recycling Nederland, een nieuwkomer op de Nederlandse afvalmarkt is gestart met een recyclingprogramma voor gipsafval. Voor gemeenten zowel als sloopbedrijven verzorgt GRN de gescheiden inzameling aan de bron.

filename.jpg
Het gepatenteerde systeem is afkomstig uit Scandinavië en biedt een milieuvriendelijk alternatief voor het storten van gipsafval: het recyclen tot een grondstof voor de productie van nieuwe gipsplaten.
Gips Recycling International A/S recyclet sinds 2001 succesvol gipsafval afkomstig uit nieuwbouw-, renovatie- en sloopprojecten en inmiddels wordt al meer dan zestig procent van al het Deense gipsafval gerecycled. Het succesvolle Scandinavische systeem wordt inmiddels in veel meer landen toegepast, waaronder Nederland, Noorwegen, Engeland en Noord-Amerika.
Zoals al kort vermeld in de vorige uitgave van Afval!, is daarom in Nederland eind vorig jaar Gips Recycling Nederland BV opgericht, die gemeenten en bouw- en sloopbedrijven aanbiedt om gipsafval gescheiden bij de bron in te zamelen, dat wil dus zeggen: op gemeentelijke milieustraten en op bouw- en slooplocaties.

Speciale containers

Gips Recycling Nederland heeft speciaal ontwikkelde containers om het sorteren op locatie zo makkelijk en klantvriendelijk mogelijk te maken. De klant kan er echter ook voor kiezen om eigen containers te gebruiken. Verder biedt GRN aan om het transport voor haar klanten te verzorgen. Bovendien krijgt de klant alleen een factuur voor de tonnen die worden afgevoerd, niet voor elke repeterende vracht. Niet verwonderlijk dat steeds meer gemeenten en afvalverwerkers deelnemen aan dit programma; zo bijvoorbeeld de gemeenten Noordenveld en Veghel, MLS Noord Nederland (EcoNed) en Hoeksema's Regionale Milieudiensten. Ook de gemeente Amsterdam is met een proef begonnen.

Jarenlange ervaring

filename.jpg
Eerdere initiatieven om gipsafval te recyclen zijn veelal stukgelopen op de acceptatievoorwaarden van het afval. De unieke, gepatenteerde recycling unit van Gips Recycling Nederland is echter ontwikkeld door de eigenaar van een aantal Deense sloopbedrijven met jarenlange ervaring in sloopprojecten. De unit is dus niet alleen geschikt gemaakt voor de verwerking van schoon afval van nieuwbouwprojecten, maar kan alle typen gipsafval uit renovatie- en sloopwerken verwerken. Het behang bijvoorbeeld dat vaak nog op de gipsplaten zit, wordt door GRN gewoon geaccepteerd. Net als eventuele spijkers en schroeven die achter kunnen blijven in een gipsplaat. De recycling-unit verwijdert vervolgens deze verontreinigingen en ook de papieren coating van de gipsplaat, zodat een schoon gipspoeder overblijft. Dit wordt door de gipsplaatverwerkende industrie ingezet als grondstof voor nieuwe gipsplaten. Hiermee is gips dus een honderd procent recycleerbaar product geworden.

Voor meer informatie: Gips Recycling Nederland BV, telefoon: 050 - 751 61 21 of e-mail: info@gipsrecycling.nl.

Vakblad Afval! april 2005 (nummer 3)


Auteur: F. Noordhoek